COVID-19 Fight
specificfn USA: spʌ·sɪ'fɪ·k UK: spəsɪfɪk
specificmn USA: spʌ·sɪ'fɪ·k UK: spəsɪfɪk
specific examplekif USA: spʌ·sɪ'fɪ·k ɪ·gzæ'mpʌ·l UK: spəsɪfɪk ɪgzɑmpl
specific gravitykif USA: spʌ·sɪ'fɪ·k græ'vʌ·tiː· UK: spəsɪfɪk grævɪtiː
specific heatkif USA: spʌ·sɪ'fɪ·k hiː't UK: spəsɪfɪk hiːt
specific namekif USA: spʌ·sɪ'fɪ·k neɪ'm UK: spəsɪfɪk neɪm
specific weightkif USA: spʌ·sɪ'fɪ·k weɪ't UK: spəsɪfɪk weɪt
specificallyhsz USA: spʌ·sɪ'fɪ·kliː· UK: spəsɪfɪkliː
specificationfn USA: spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: spesɪfɪkeɪʃn
specificationsfn USA: spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·nz UK: spesɪfɪkeɪʃnz
specificityfn USA: spe"sʌ·fɪ'sʌ·tiː· UK: spesɪfɪsɪtiː
be specific for sgi
technical specificationskif USA: te'knɪ·kʌ·l spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·nz UK: teknɪkl spesɪfɪkeɪʃnz
technical specificationskif USA: te'knɪ·kʌ·l spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·nz UK: teknɪkl spesɪfɪkeɪʃnz
invalid drive specificationkif USA: ɪ"nvæ'lʌ·d draɪ'v spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvəlɪd draɪv spesɪfɪkeɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása