stafffn USA: stæ'f UK: stɑf
   1. rég rúd
   2. rég nyél
   3. rég átv támasz
   1. And the Philistine said to David: Am I a dog, that you come to me with a staff?
     1. A filiszteus megszólította Dávidot: Kutya vagyok tán, hogy bottal jössz ellenem?
  1. koh
  2. vasút
  3. orv
  1. This method requires a highly skilled staff and a suitably equipped laboratory.
    1. Ez a módszer jól képzett személyzetet és megfelelően felszerelt laboratóriumot kíván meg.
 1. kat
  1. There is a really good relationship among the staff.
    1. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a munkatársak között.
  2. The school employs a teaching staff of 50.
    1. Az iskolában ötven fős tanári kar dolgozik.
  3. Many caritative organizations are staffed with volunteers to help their work.
    1. Sok jótékonysági szervezet alkalmaz önkénteseket hogy segítsenek a szervezet munkájában.
Staff Collegefn USA: stæ'f kɔ'lɪ·ʤ UK: stɑf kɔlɪʤ
staff managementfn USA: stæ'f mæ'nʌ·ʤmʌ·nt UK: stɑf mænɪʤmənt
staff of lifefn USA: stæ'f ʌ·v laɪ'f UK: stɑf ɔv laɪf
staff officerfn USA: stæ'f ɔː'fʌ·səː· UK: stɑf ɔfɪsər
staff / school -kif USA: stæ'f skuː'l UK: stɑf skuːl
staff, stavesfn USA: stæ'f steɪ'vz UK: stɑf steɪvz
staff / teaching -kif USA: stæ'f tiː'tʃɪ·ŋ UK: stɑf tiːtʃɪŋ
staffing boxkif USA: stæ'fɪ·ŋ bɔ'ks UK: stɑfɪŋ bɔks
staff-sergeantfn
general staffkif USA: ʤe'nrʌ·l stæ'f UK: ʤenrəl stɑf
medical staffkif USA: me'dʌ·kʌ·l stæ'f UK: medɪkl stɑf
regular staffkif USA: reɪ'gyʌ·ləː· stæ'f UK: regjʊlər stɑf
school staffkif USA: skuː'l stæ'f UK: skuːl stɑf
teaching stafffn USA: tiː'tʃɪ·ŋ stæ'f UK: tiːtʃɪŋ stɑf
that's the staff!isz UK: ðəts ðiː stɑf
that's the staff!kif UK: ðəts ðiː stɑf
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása