COVID-19 Fight
straightfn USA: streɪ't UK: streɪt
  1. I think Joe Hynes is a straight man.
    1. Én azt hiszem, Joe Hynes egyenes ember.
straightmn USA: streɪ't UK: streɪt
 1. átv
  1. Two straight vodkas please, no tonic.
    1. Két tiszta vodkát, legyen szíves, tonik nélkül.
   1. Everything was straight and clear, just as after former days of reckoning.
     1. Tiszta és világos volt minden, mint a régi számvetések után.
  1. biz US
 2. szl
 3. szl US
 4. szl
  1. I had to do something straight away.
    1. Valamit azonnal tennem kellett.
  2. Be straight with him and tell him how you feel.
    1. Légy vele őszinte és mondd el neki, hogyan érzel.
  3. Tell me straight, do you want to come with me or not?
    1. Mondd meg őszintén, van kedved velem jönni vagy nincs?
  4. She's got straight blonde hair.
    1. Egyenes szőke haja van.
straighthsz USA: streɪ't UK: streɪt
  1. Now I will go straight to the railway and get out.
    1. Most egyenesen a vasútra megyek és elutazom.
  1. He went straight to Paris without staying in Brussels.
    1. Közvetlenül Párizsba utazott, nem állt meg Brüsszelben.
 1. átv
  1. Get it out, straight out.
    1. Mondd ki nyíltan.
 2. US
  1. No tonic for me, please, I like my vodka straight.
    1. Nem kérek tonikot, tisztán szeretem a vodkát.
straight aheadkif USA: streɪ't ʌ·he'd UK: streɪt əhed
straight anglekif USA: streɪ't æ'ŋgʌ·l UK: streɪt æŋgl
straight askif USA: streɪ't e'z UK: streɪt əz
straight asmn USA: streɪ't e'z UK: streɪt əz
straight awaykif USA: streɪ't ʌ·weɪ' UK: streɪt əweɪ
  1. I had to do something straight away.
    1. Valamit azonnal tennem kellett.
    1. Valamit azonnal tennem kellett.
straight from horse's mouthkif USA: streɪ't fəː·m hɔː'rsʌ·z maʊ'θ UK: streɪt frɔm hɔːsɪz maʊθ
straight from the horse's mouthkif USA: streɪ't fəː·m ðiː· hɔː'rsʌ·z maʊ'θ UK: streɪt frɔm ðiː hɔːsɪz maʊθ
straight from the shoulderkif USA: streɪ't fəː·m ðiː· ʃoʊ'ldəː· UK: streɪt frɔm ðiː ʃoʊldər
straight from the shouldermn USA: streɪ't fəː·m ðiː· ʃoʊ'ldəː· UK: streɪt frɔm ðiː ʃoʊldər
straight from the shoulderhsz USA: streɪ't fəː·m ðiː· ʃoʊ'ldəː· UK: streɪt frɔm ðiː ʃoʊldər
straight headerfn USA: streɪ't he'dəː· UK: streɪt hedər
straight jacketfn USA: streɪ't ʤæ'kʌ·t UK: streɪt ʤækɪt
straight linekif USA: streɪ't laɪ'n UK: streɪt laɪn
straight line codingkif USA: streɪ't laɪ'n koʊ'dɪ·ŋ UK: streɪt laɪn koʊdɪŋ
straight lookkif USA: streɪ't lʊ'k UK: streɪt lʊk
straight offkif USA: streɪ't ɔː'f UK: streɪt ɔf
straight / play it -kif USA: streɪ't pleɪ' ʌ·t UK: streɪt pleɪ ɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása