stroke1 USA: stroʊ'k UK: stroʊk
   1. The stroke of a whip makes a blue mark: but the stroke of the tongue will break the bones.
     1. Csíkot hagy a bőrön az ostor csapása, de a nyelv csapása csontokat tör össze.
   2. I counted every stroke. (of the clock)
     1. Számláltam minden óraütést.
  1. 796
  2. 78
  3. 62|629.33 62|629.33
 1. 61
 2. 796
stroke2 2.2 USA: stroʊ'k UK: stroʊk
stroke down2 2.2 USA: stroʊ'k daʊ'n UK: stroʊk daʊn
stroke off the cushion13 USA: stroʊ'k ɔː'f ðiː· kʊ'ʃʌ·n UK: stroʊk ɔf ðiː kʊʃn
stroke sy down2 USA: stroʊ'k saɪ' daʊ'n
stroke sy the wrong way2 USA: stroʊ'k saɪ' ðiː· rɔː'ŋ weɪ'
apoplectic stroke1 USA: æ"pʌ·ple'ktɪ·k stroʊ'k UK: æpəplektɪk stroʊk
backhand stroke1 USA: bæ'khæ"nd stroʊ'k UK: bækhænd stroʊk
back stroke13 USA: bæ'k stroʊ'k UK: bæk stroʊk
breast stroke1 USA: bre'st stroʊ'k UK: brest stroʊk
butterfly stroke1 USA: bʌ'təː·flaɪ" stroʊ'k UK: bʌtəflaɪ stroʊk
forehand stroke13 USA: fɔː'rhæ"nd stroʊ'k UK: fɔrɪd stroʊk
heat stroke1 USA: hiː't stroʊ'k UK: hiːt stroʊk
overarm stroke13 UK: oʊvərɑm stroʊk
overhand stroke13 UK: oʊvəhænd stroʊk
at a stroke13 USA: æ't eɪ' stroʊ'k UK: ət eɪ stroʊk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása