COVID-19 Fight
stylefn USA: staɪ'l UK: staɪl
style marked by felicitieskif UK: staɪl mɑkt baɪ fəlɪsɪtɪz
style of livingkif USA: staɪ'l ʌ·v lɪ'vɪ·ŋ UK: staɪl ɔv lɪvɪŋ
stylesheetfn
styletfn UK: staɪlɪt
bow-wow stylekif UK: boʊwaʊ staɪl
copious stylekif USA: koʊ'piː·ʌ·s staɪ'l UK: koʊpɪəs staɪl
in stylekif USA: ɪ'n staɪ'l UK: ɪn staɪl
life stylefn USA: laɪ'f staɪ'l UK: laɪf staɪl
periodic stylekif USA: pɪ"riː·ɔ'dɪ·k staɪ'l UK: pɪərɪɔdɪk staɪl
robustious stylekif UK: roʊbʌstɪəs staɪl
sophisticated stylekif USA: sʌ·fɪ'stɪ·keɪ"tʌ·d staɪ'l UK: səfɪstɪkeɪtɪd staɪl
staccato stylekif USA: stʌ·kɔ'toʊ" staɪ'l UK: stəkɑtoʊ staɪl
telling stylekif USA: te'lɪ·ŋ staɪ'l UK: telɪŋ staɪl
a style all one's ownkif USA: eɪ' staɪ'l ɔː'l wʌ'nz oʊ'n UK: eɪ staɪl ɔːl wʌnz oʊn
new style calendarkif USA: nyuː' staɪ'l kæ'lʌ·ndəː· UK: njuː staɪl kælɪndər
old style calendarkif USA: oʊ'ld staɪ'l kæ'lʌ·ndəː· UK: oʊld staɪl kælɪndər
that style of thingkif USA: ðʌ·t staɪ'l ʌ·v θɪ'ŋ UK: ðət staɪl ɔv θɪŋ
big bow-wow stylekif UK: bɪg boʊwaʊ staɪl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása