293
találat:
subjectfn USA: sʌ'bʤɪ·kt UK: səbʤekt
  1. I shall set the people in order: and nations shall be subject to me.
    1. Népeket kormányozok majd, és nemzetek lesznek alattvalóim.
   1. 'But I am afraid I am wandering from the subject.
     1. De attól tartok, eltértem a tárgytól.
   2. Conversation was started upon this subject.
     1. A társalgás most e körül a téma körül forgott.
  1. okt
   1. What's your favourite subject at school?
     1. Mi a kedvenc tantárgyad?
subjecti tsi USA: sʌ'bʤɪ·kt UK: səbʤekt
  1. The invaders quickly subjected the local tribes.
    1. A hódítók hamar leigázták a helyi törzseket.
subjectmn USA: sʌ'bʤɪ·kt UK: səbʤekt
  1. Being subject one to another, in the fear of Christ.
    1. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből.
subject cataloguefn USA: sʌ'bʤɪ·kt kæ'tʌ·lɔː"g UK: səbʤekt kætəlɔg
subject / change the -kif USA: sʌ'bʤɪ·kt tʃeɪ'nʤ ðiː· UK: səbʤekt tʃeɪnʤ ðiː
subject for jokeskif USA: sʌ'bʤɪ·kt frəː· ʤoʊ'ks UK: səbʤekt fəː ʤoʊks
subject indexfn USA: sʌ'bʤɪ·kt ɪ'nde·ks UK: səbʤekt ɪndeks
subject matterfn USA: sʌ'bʤɪ·kt mæ'təː· UK: səbʤekt mætər
subject / on the -kif USA: sʌ'bʤɪ·kt ɔ'n ðiː· UK: səbʤekt ɔn ðiː
subject picturefn USA: sʌ'bʤɪ·kt pɪ'ktʃəː· UK: səbʤekt pɪktʃər
subject to alterationkif USA: sʌ'bʤɪ·kt tʌ· ɔː"ltəː·eɪ'ʃʌ·n UK: səbʤekt tuː ɔːltəreɪʃn
subject to being unsoldkif USA: sʌ'bʤɪ·kt tʌ· biː'ɪ·ŋ ʌ·nsoʊ'ld UK: səbʤekt tuː biːɪŋ ʌnsoʊld
subject to dueskif USA: sʌ'bʤɪ·kt tʌ· duː'z UK: səbʤekt tuː djuːz
subject to dutymn USA: sʌ'bʤɪ·kt tʌ· dyuː'tiː· UK: səbʤekt tuː djuːtiː
subject to feeskif USA: sʌ'bʤɪ·kt tʌ· fiː'z UK: səbʤekt tuː fiːz
subject to your approvalkif USA: sʌ'bʤɪ·kt tʌ· yʊ'r ʌ·pruː'vʌ·l UK: səbʤekt tuː jɔːr əpruːvl
subject-headingfn
subjectivefn USA: sʌ·bʤe'ktɪ·v UK: səbʤektɪv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása