293
találat:
subsidiarymn USA: sʌ·bsɪ'diː·e"riː· UK: səbsɪdɪəriː
subsidiary companykif USA: sʌ·bsɪ'diː·e"riː· kʌ'mpʌ·niː· UK: səbsɪdɪəriː kʌmpəniː
subsidisedmn UK: səbsɪdaɪzd
subsidizei USA: sʌ'bsʌ·daɪ"z UK: sʌbsɪdaɪz
subsisti tni USA: sʌ·bsɪ'st UK: səbsɪst
subsistencefn USA: sʌ·bsɪ'stʌ·ns UK: səbsɪstəns
subsistence economyfn USA: sʌ·bsɪ'stʌ·ns iː·kɔ'nʌ·miː· UK: səbsɪstəns ɪkɔnəmiː
subsistence levelfn USA: sʌ·bsɪ'stʌ·ns le'vʌ·l UK: səbsɪstəns levl
subsistence wagefn USA: sʌ·bsɪ'stʌ·ns weɪ'ʤ UK: səbsɪstəns weɪʤ
subsoili tsi USA: sʌ'bsɔɪ"l UK: sʌbsɔɪl
subsoil waterkif USA: sʌ'bsɔɪ"l wɔː'təː· UK: sʌbsɔɪl wɔːtər
subsoil-ploughfn
subsonicmn UK: sʌbsɔnɪk
subspeciesfn UK: sʌbspiːʃiːz
substancefn USA: sʌ'bstʌ·ns UK: sʌbstəns
 1. vegy fil
  1. Now all known substances are transparent to gravitation.
    1. Mármost minden ismert anyag áthatolható a tömegvonzás számára.
  1. I was no shadow of a king; I was the substance; the king himself was the shadow.
    1. Senki se mondhatja, hogy csupán árnyéka voltam a királynak; én voltam a lényeg; a király volt az árnyék.
   1. And the sons of Ruben and Gad had many flocks of cattle, and their substance in beasts was infinite.
     1. Ruben fiainak és Gád fiainak nagy és értékes állatállományuk volt.
  1. Three young men squander their substance and are reduced to poverty.
    1. Három ifjú eltékozolván vagyonát, szegény sorsra jut.
  2. All these were the rulers of the substance of king David.
    1. Ezek mind Dávid birtokainak az intézői voltak.
substandardmn USA: sʌ·bstæ'ndəː·d UK: sʌbstændəd
substantialmn USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
   1. The company will give substantial consideration to environmental factors before opening a new plant.
     1. A cég alapos megfontolás tárgyává teszi a környezeti tényezőket mielőtt új gyáregységet nyit.
   2. There is no substantial change in conditions at the place of work.
     1. Nincs lényeges változás a munkahelyi körülményekben.
   3. A substantial portion of the hotel clientele was made up of overseas travellers.
     1. A hotel vendégkörének tekintélyes hányadát a tengerentúli utazók tették ki.
   1. Youth hostels provide substantial breakfast for their guests.
     1. Az ifjúsági szállók kiadós reggelit biztosítanak a vendégeik részére.
   2. You should have something substantial for lunch, if you want to work till late in the garden.
     1. Valami táplálót kellene ebédelned, ha késő estig akarsz dolgozni a kerben.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása