Összesen 141 találat 7 szótárban. Részletek
suitfn USA: suː't UK: suːt
 1. jog
  1. They brought suit against the landlord for not covering maintenance expenses.
    1. Pert indítottak a főbérlő ellen mert nem fizette a karbantartási költségeket.
  1. jog
   1. The suit is from Hanson Bover.
     1. A keresetet Hanson Bover nyújtotta be.
   1. The man in the blue suit.
     1. A kék öltönyös férfi.
   1. I'll be wearing a gray suit.
     1. Szürke kosztümot fogok viselni.
suiti tsi USA: suː't UK: suːt
  1. Does Friday ten o'clock suit you for the meeting?
    1. Megfelel Önnek, ha pénteken tíz órakor tartjuk a megbeszélést?
  1. The four suits in cards are spades, hearts, diamonds and clubs.
    1. A négy szín a kártyában a pikk, kör, káró és treff.
suitabilityfn USA: suː"tʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: suːtəbɪlɪtiː
suitablemn USA: suː'tʌ·bʌ·l UK: suːtəbl
  1. We acknowledged his politeness, and made suitable replies.
    1. Megköszöntük udvarias kérdését, és megfelelő választ adtunk rá.
  1. Pencroff and Herbert hastened to find a suitable place for a camp.
    1. Pencroff és Harbert táborozásra alkalmas helyet keresett.
suitable to the occasionkif USA: suː'tʌ·bʌ·l tʌ· ðiː· ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: suːtəbl tuː ðiː əkeɪʒn
suitablyhsz USA: suː'tʌ·bliː· UK: suːtəbliː
suit at lawkif USA: suː't æ't lɔ' UK: suːt ət lɔː
suit / be -ed for sthkif
suitcasefn USA: suː'tkeɪ"s UK: suːtkeɪs
suite of furniturekif USA: swiː't ʌ·v fəː'nɪ·tʃəː· UK: swiːt ɔv fəːnɪtʃər
suite of roomskif USA: swiː't ʌ·v ruː'mz UK: swiːt ɔv ruːmz
suit of armourkif USA: suː't ʌ·v ɔ'rməː· UK: suːt ɔv ɑmər
suit of dittoskif UK: suːt ɔv dɪtoʊz
suit of sailskif USA: suː't ʌ·v seɪ'lz UK: suːt ɔv seɪlz
suitorfn USA: suː'təː· UK: suːtər
suit the action to the wordkif USA: suː't ðiː· æ'kʃʌ·n tʌ· ðiː· wəː'd UK: suːt ðiː ækʃn tuː ðiː wəːd
suit the requirementsi USA: suː't ðiː· rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: suːt ðiː rɪkwaɪəmənts
suit yourself!kif USA: suː't yɔː'rse·lf UK: suːt jɔːself
arctic suitkif USA: ɔ'rtɪ·k suː't UK: ɑktɪk suːt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása