COVID-19 Fight
Összesen 448 találat 9 szótárban. Részletek
szálfn
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
száli
  1. strand
   USA: stræ'nd UK: strænd
  1. spear
   USA: spɪ'r UK: spɪər
 1. tex
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
  1. filament
   USA: fɪ'lʌ·mʌ·nt UK: fɪləmənt
  1. cane
   USA: keɪ'n UK: keɪn
szálakra bomliki
  1. unravel
   USA: ʌ·nræ'vʌ·l UK: ʌnrævəl
szálakra bonti
  1. unravel
   USA: ʌ·nræ'vʌ·l UK: ʌnrævəl
szálanként felbonti
  1. unravel
   USA: ʌ·nræ'vʌ·l UK: ʌnrævəl
szálasmn
  1. stringy
   USA: strɪ'ŋiː· UK: strɪŋiː
  1. filamentous
   UK: fɪləmentəs
  1. filamentary
   UK: fɪləmentriː
szálas azbesztfn
 1. ásv
  1. serpentine
   USA: səː'pʌ·ntaɪ"n UK: səːpəntaɪn
szálasodómn
szálasságfn
szálasság, rostosság (növ)fn
szálfafn
  1. timber
   USA: tɪ'mbəː· UK: tɪmbər
  1. timber tree
   USA: tɪ'mbəː· triː' UK: tɪmbər triː
szálfatorlódásfn
  1. logjam
   USA: lɔ'gʤæ"m UK: lɔgʤæm
szál (gabonáé)i
  1. blade
   USA: bleɪ'd UK: bleɪd
szálhúzásos kézimunkakif
  1. drawn work
   USA: drɔː'n wəː'k UK: drɔːn wəːk
szálirányfn
szálirányra merőlegeskif
  1. against the grain
   USA: ʌ·ge'nst ðiː· greɪ'n UK: əgenst ðiː greɪn
szálkafn
  1. string
   USA: strɪ'ŋ UK: strɪŋ
  1. splinter
   USA: splɪ'ntəː· UK: splɪntər
  1. táj splint
   USA: splɪ'nt UK: splɪnt
  1. bone
   USA: boʊ'n UK: boʊn
 1. bot
  1. barb
   USA: bɔ'rb UK: bɑb
szálka a szembenkif
  1. pain in the neck
   USA: peɪ'n ɪ'n ðiː· ne'k UK: peɪn ɪn ðiː nek
szálka a szemébenkif
  1. thorn in one's side
   USA: θɔː'rn ɪ'n wʌ'nz saɪ'd UK: θɔːn ɪn wʌnz saɪd
  1. thorn in one's flesh
   USA: θɔː'rn ɪ'n wʌ'nz fle'ʃ UK: θɔːn ɪn wʌnz fleʃ
  1. thorn in one's eyes
   USA: θɔː'rn ɪ'n wʌ'nz aɪ'z UK: θɔːn ɪn wʌnz aɪz
  1. a pain in one's neck
   USA: eɪ' peɪ'n ɪ'n wʌ'nz ne'k UK: eɪ peɪn ɪn wʌnz nek
  1. a pain in his neck
   USA: eɪ' peɪ'n ɪ'n hʌ·z ne'k UK: eɪ peɪn ɪn hɪz nek
szálka nélkülimn
  1. boneless
   USA: boʊ'nlʌ·s UK: boʊnlɪs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása