COVID-19 Fight
Összesen 102 találat 10 szótárban. Részletek
számító3
  1. wise
   USA: waɪ'z UK: waɪz
  1. cunning
   USA: kʌ'nɪ·ŋ UK: kʌnɪŋ
  1. calculating
   USA: kæ'lkyʌ·leɪ"tɪ·ŋ UK: kælkjʊleɪtɪŋ
  1. anticipatory
   USA: æ·ntɪ'sʌ·pʌ·tɔː"riː· UK: æntɪsɪpeɪtəriː
számítógép1
 1. 004
  1. computer
   USA: kʌ·mpyuː'təː· UK: kəmpjuːtər
  1. amiga
   USA: ʌ·miː'gʌ·
számítógépek1
  1. computers
   USA: kʌ·mpyuː'təː·z UK: kəmpjuːtəz
számítógépes1
  1. computational
   USA: kɔ"mpyuː·teɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: kɔmpjʊteɪʃənl
számítógépesít2
  1. computerize
   USA: kʌ·mpyuː'təː·aɪ"z UK: kəmpjuːtəraɪz
számítógépesített3
  1. computerized
   USA: kʌ·mpyuː'təː·aɪ"zd UK: kəmpjuːtəraɪzd
Számítógépes Karbantartás Menedzsment Rendszer13
  1. Computerized Maintenance Management System
   USA: kʌ·mpyuː'təː·aɪ"zd meɪ'ntnʌ·ns mæ'nʌ·ʤmʌ·nt sɪ'stʌ·m UK: kəmpjuːtəraɪzd meɪntənəns mænɪʤmənt sɪstəm
számítógéphez csatolt3
  1. on-line
   USA: ɔː'nlaɪ"n
számítógépnév1
számítógép-terminál1
  1. terminal
   USA: təː'mʌ·nʌ·l UK: təːmɪnl
számítógép-típus1
analóg számítógép13
  1. analogue computer
   USA: æ'nʌ·lɔː"g kʌ·mpyuː'təː· UK: ænəlɔg kəmpjuːtər
kapcsoló számítógép13
  1. front-end processor
   UK: frʌntend proʊsesər
személyi számítógép1
  1. personal computer
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l kʌ·mpyuː'təː· UK: pəːsənl kəmpjuːtər
 1. 004
távmunka (számítógépen)2
  1. telecommuting
   USA: te·lʌ·kʌ·myuː'tɪ·ŋ UK: telɪkəmjuːtɪŋ
idővonal (számítógépes animáció, videó készítésnél)1
  1. timeline
   USA: taɪ'mlaɪ·n UK: taɪmlaɪn
programfuttatás számítógéphez csatolt adatállomásról13
  1. remote job entry
   USA: riː·moʊ't ʤoʊ'b e'ntriː· UK: rɪmoʊt ʤoʊb entriː
nem hordozható számítógép13
2000 miatti számítógépes probléma13
  1. millennium bug
   USA: mʌ·le'niː·ʌ·m bʌ'g UK: mɪlenɪəm bʌg
konzultáció a számítógép felhasználókkal1
  1. information desk
   USA: ɪ"nfɔː'rmeɪ'ʃʌ·n de'sk UK: ɪnfəmeɪʃn desk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása