COVID-19 Fight
Összesen 42 találat 8 szótárban. Részletek
száműzi
  1. relegate
   USA: re'lʌ·geɪ"t UK: relɪgeɪt
  1. proscribe
   USA: proʊ·skraɪ'b UK: prəskraɪb
  1. expatriate
   USA: e·kspeɪ'triː·ʌ·t UK: ekspætrɪeɪt
  1. exile
   USA: e'ksaɪ"l UK: eksaɪl
  1. rég confine
   USA: kʌ·nfaɪ'n UK: kɔnfaɪn
  1. cast away
   USA: kæ'st ʌ·weɪ' UK: kɑst əweɪ
  1. banish
   USA: bæ'nɪ·ʃ UK: bænɪʃ
száműzésfn
 1. jog
  1. relegation
   UK: relɪgeɪʃn
  1. proscription
   USA: proʊ·skrɪ'pʃʌ·n UK: prəskrɪpʃn
 2. tört
  1. ír proclamation
   USA: prɔ"klʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: prɔkləmeɪʃn
  1. pretence
   UK: prɪtens
 3. tört
  1. ostracism
   USA: ɔː'strʌ·sɪ"zʌ·m UK: ɔstrəsɪzəm
  1. lingo
   USA: lɪ'ŋgoʊ· UK: lɪŋgoʊ
  1. hinge
   USA: hɪ'nʤ UK: hɪnʤ
  1. expatriation
   USA: e·kspeɪ"triː·eɪ'ʃʌ·n UK: ekspætrɪeɪʃən
  1. deportation
   USA: diː"pɔː·rteɪ'ʃʌ·n UK: diːpɔːteɪʃn
  1. banishment
   USA: bæ'nɪ·ʃmʌ·nt UK: bænɪʃmənt
száműz(et)ésfn
  1. proscription
   USA: proʊ·skrɪ'pʃʌ·n UK: prəskrɪpʃn
száműzetésfn
  1. proscription
   USA: proʊ·skrɪ'pʃʌ·n UK: prəskrɪpʃn
 1. tört
  1. ostracism
   USA: ɔː'strʌ·sɪ"zʌ·m UK: ɔstrəsɪzəm
  1. expatriation
   USA: e·kspeɪ"triː·eɪ'ʃʌ·n UK: ekspætrɪeɪʃən
  1. exile
   USA: e'ksaɪ"l UK: eksaɪl
  1. banishment
   USA: bæ'nɪ·ʃmʌ·nt UK: bænɪʃmənt
száműzöttfn
  1. outlaw
   USA: aʊ'tlɔː" UK: aʊtlɔː
  1. outcast
   USA: aʊ'tkæ"st UK: aʊtkɑst
  1. exile
   USA: e'ksaɪ"l UK: eksaɪl
száműzőmn
  1. proscriptive
   UK: proʊskrɪptɪv
cserépszavazással száműzi
  1. ostracize
   USA: ɔː'strʌ·saɪ"z UK: ɔstrəsaɪz
száműzi
száműzésfn
  1. s Exil
   ɛk'siːl
   1. többes szám:
   2. Exile
   1. birtokos eset:
   2. Exils
száműzetésfn
  1. e Verbannung
   fɛɐ'banʊŋ
   1. többes szám:
   2. Verbannungen
   1. birtokos eset:
   2. Verbannung
száműzésfn
 1. (átv is)
száműzésfn
 1. a régi Athénben tört
száműzetésfn
száműzi
 1. vkit
  1. kogoś skazać na wygnanie
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. skażę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. skaże
száműzetésnincs
száműzöttnincs
száműznincs
száműzésnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása