COVID-19 Fight
371
találat:
számfn
  1. size
   USA: saɪ'z UK: saɪz
  1. numeral
   USA: nuː'məː·ʌ·l UK: njuːmərəl
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. number of
   USA: nʌ'mbəː· ʌ·v UK: nʌmbər ɔv
  1. numb.
   USA: nʌ'm UK: nʌm
  1. digit
   USA: dɪ'ʤʌ·t UK: dɪʤɪt
  1. badge
   USA: bæ'ʤ UK: bæʤ
szám-mn
  1. numeral
   USA: nuː'məː·ʌ·l UK: njuːmərəl
-számelölj
  1. by
   USA: baɪ' UK: baɪ
szám (dal lemezen)fn
  1. track
   USA: træ'k UK: træk
  1. A nemzetközi futóversenyeken nyolc sávot kell biztosítani a versenyzők számára.
    1. In international running races eight tracks must be provided for the competitors.
szám felettimn
  1. odd
   USA: ɔ'd UK: ɔd
szám szerinthsz
  1. in number
   USA: ɪ'n nʌ'mbəː· UK: ɪn nʌmbər
szám szerint tízenkif
  1. ten in number
   USA: te'n ɪ'n nʌ'mbəː· UK: ten ɪn nʌmbər
szám szerintimn
  1. numerical
   USA: nuː·me'rʌ·kʌ·l UK: njuːmerɪkl
  1. numeral
   USA: nuː'məː·ʌ·l UK: njuːmərəl
szám; számosságfn
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
számadásfn
 1. gazd
  1. statement
   USA: steɪ'tmʌ·nt UK: steɪtmənt
 2. pénz gazd
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. compt
   UK: kɔmpt
számba jövőmn
  1. respectable
   USA: riː·spe'ktʌ·bʌ·l UK: rɪspektəbl
számba veszi
  1. review
   USA: riː"vyuː' UK: rɪvjuː
  1. muster
   USA: mʌ'stəː· UK: mʌstər
számbavételfn
  1. review
   USA: riː"vyuː' UK: rɪvjuː
számbelimn
  1. numerical
   USA: nuː·me'rʌ·kʌ·l UK: njuːmerɪkl
  1. numeral
   USA: nuː'məː·ʌ·l UK: njuːmərəl
számbeli fölényben vani
  1. be superior in numbers
   USA: biː· suː·pɪ'riː·əː· ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: biː suːpɪərɪər ɪn nʌmbəz
számbeütő szerszámmn
  1. punch
   USA: pʌ'ntʃ UK: pʌntʃ
szám-billentyűzetfn
számelméletkif
  1. number theory
   USA: nʌ'mbəː· θiː'əː·iː· UK: nʌmbər θɪəriː
számfejtésfn
  1. accounting department
   USA: ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: əkaʊntɪŋ dɪpɑtmənt
számitás; terv; költségvetésfn
  1. calculation
   USA: kæ"lkyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kælkjʊleɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása