COVID-19 Fight
Összesen 16 találat 7 szótárban. Részletek
számolásfn
  1. reckoning
   USA: re'knɪ·ŋ UK: rekənɪŋ
 1. mat
  1. numeration
   UK: njuːməreɪʃn
  1. figures
   USA: fɪ'gyəː·z UK: fɪgəz
  1. counting
   USA: kaʊ'nɪ·ŋ UK: kaʊntɪŋ
  1. rég count
   USA: kaʊ'nt UK: kaʊnt
  1. calculation
   USA: kæ"lkyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kælkjʊleɪʃn
számolási hibafn
  1. miscount
   USA: mɪ'skaʊ'nt UK: mɪskaʊnt
számolást eltévesztkif
  1. lose count of
   USA: luː'z kaʊ'nt ʌ·v UK: luːz kaʊnt ɔv
rossz számolásfn
  1. miscount
   USA: mɪ'skaʊ'nt UK: mɪskaʊnt
eltéveszti a számolástkif
  1. lose count
   USA: luː'z kaʊ'nt UK: luːz kaʊnt
számolásfn
  1. e Rechnung
   'rɛçnʊŋ
   1. többes szám:
   2. Rechnungen
   1. birtokos eset:
   2. Rechnung
számolásfn
számolásnincs
  1. computo
   cómputo
  1. calcolo
   cálcolo
számolásfn
durva számítás / számolásnincs
  1. rég staglio
helyes a számolásnincs
számolni tudó / számolásban jártas személyfn
  1. rég abbachista
   h n
  1. rég abachista
   h n
eltéveszti / elvéti a számolástnincs
számolásnincs
számolásfn
számolászavarfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása