COVID-19 Fight
Összesen 17 találat 6 szótárban. Részletek
számvevőfn
  1. controller
   USA: kʌ·ntroʊ'ləː· UK: kəntroʊlər
  1. comptroller
   USA: kɔ'ntroʊ"ləː· UK: kəntroʊlər
  1. auditor
   USA: ɔː'dʌ·təː· UK: ɔːdɪtər
  1. accountant
   USA: ʌ·kaʊ'ntʌ·nt UK: əkaʊntənt
számvevőszékkif
  1. Court of Auditors
   USA: kɔː'rt ʌ·v ɔ'dʌ·təː·z UK: kɔːt ɔv ɔːdɪtəz
  1. audit office
   USA: ɔː'dʌ·t ɔː'fʌ·s UK: ɔːdɪt ɔfɪs
számvevőszék - Az Európai Unió független intézménye, feladata az Európai Unió gazdálkodásának és számvitelének ellenőrzése. Mint ilyen, a Phare-program gazdálkodását és költségvetésének végrehajtását is felügyeli. (PHARE)kif
  1. Court of Auditors
   USA: kɔː'rt ʌ·v ɔ'dʌ·təː·z UK: kɔːt ɔv ɔːdɪtəz
Számvevőszék (EU)kif
számvevő tiszthelyettesfn
  1. quartermaster sergeant
   USA: kɔː'rtəː·mæ"stəː· sɔ'rʤʌ·nt UK: kwɔːtəmɑstər sɑʤənt
legfőbb állami számvevőszékkif
  1. general accounting office
   USA: ʤe'nrʌ·l ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ ɔː'fʌ·s UK: ʤenrəl əkaʊntɪŋ ɔfɪs
számvevőszékfn
számvevőmn
számvevőszéknincs
számvevőszéki vizsgálatnincs
katonai számvevő altisztfn
állami számvevőség tisztviselőjefn
 1. nápolyi királyság
állami számvevőszéknincs
számvevőnincs
Európai Számvevőszék
a Számvevőszék tagja (EU)
a Számvevőszék véleménye
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása