Összesen 50 találat 8 szótárban. Részletek
szárazföldkif
  1. terra firma
   USA: te'rʌ· fəː'mʌ· UK: terə fəːmə
  1. mainland
   USA: meɪ'nlʌ·nd UK: meɪnlænd
  1. rég main
   USA: meɪ'n UK: meɪn
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. earth
   USA: əː'θ UK: əːθ
  1. dry land
   USA: draɪ' læ'nd UK: draɪ lænd
  1. continent
   USA: kɔ'ntʌ·nʌ·nt UK: kɔntɪnənt
szárazfölddé alakíti
  1. continentalize
   UK: kɔntɪmentəlaɪz
szárazföldek elcsúszásakif
  1. creep of continents
   USA: kriː'p ʌ·v kɔ'ntʌ·nʌ·nts UK: kriːp ɔv kɔntɪnənts
szárazföld felőlifn
szárazföldimn
  1. terrestrial
   USA: təː·e'striː·ʌ·l UK: tɪrestrɪəl
  1. overland
   USA: oʊ'vəː·lʌ·nd UK: oʊvəlænd
  1. continental
   USA: kɔ"ntʌ·ne'nʌ·l UK: kɔntɪnentl
(száraz)földimn
szárazföldi ászkafn
 1. áll
  1. millepede
   UK: mɪlɪpiːd
szárazföldi éghajlatkif
  1. continental climate
   USA: kɔ"ntʌ·ne'nʌ·l klaɪ'mʌ·t UK: kɔntɪnentl klaɪmət
szárazföldi hadseregkif
  1. land forces
   USA: læ'nd fɔː'rsʌ·z UK: lænd fɔːsɪz
  1. land army
   USA: læ'nd ɔ'rmiː· UK: lænd ɑmiː
szárazföldi patkányfn
  1. land-lubber
   UK: lændlʌbər
szárazföldi útkif
  1. overland route
   UK: oʊvəlænd ruːt
szárazföldi útonhsz
  1. overland
   USA: oʊ'vəː·lʌ·nd UK: oʊvəlænd
szárazföld, kontinensfn
  1. mainland
   USA: meɪ'nlʌ·nd UK: meɪnlænd
szárazföld megpillantásafn
  1. landfall
   USA: læ'ndfɔː"l UK: lændfɔːl
szárazföldönhsz
  1. by land
   USA: baɪ' læ'nd UK: baɪ lænd
szárazföldön áthsz
  1. overland
   USA: oʊ'vəː·lʌ·nd UK: oʊvəlænd
európai szárazföld lakójafn
  1. continental
   USA: kɔ"ntʌ·ne'nʌ·l UK: kɔntɪnentl
szárazföldfn
  1. s Land
   'lant
   1. birtokos eset:
   2. Landes
   3. Lands
  1. r Kontinent
   'kɔntinɛnt
   1. többes szám:
   2. Kontinente
   1. birtokos eset:
   2. Kontinentes
   3. Kontinents
szárazföldi forgalomfn
szárazföldi hadseregfn
  1. csapatkötelék összvéderő e Armee
   aɐ'meː
   1. többes szám:
   2. Armeeen
   3. Armeee
   1. birtokos eset:
   2. Armee
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása