COVID-19 Fight
Összesen 133 találat 9 szótárban. Részletek
szégyen2
  1. shame
   USA: ʃeɪ'm UK: ʃeɪm
  1. Mert azt mondták, szégyen veszekedni karácsony napján.
    1. For they said, it was a shame to quarrel upon Christmas Day.
  1. reproach
   USA: riː·proʊ'tʃ UK: rɪproʊtʃ
  1. opprobrium
   USA: ʌ·proʊ'briː·ʌ·m UK: əproʊbrɪəm
  1. ignominy
   USA: ɪ'gnoʊ·mɪ"niː· UK: ɪgnəmɪniː
  1. disrepute
   USA: dɪ"srʌ·pyuː't UK: dɪsrɪpjuːt
  1. disparagement
   UK: dɪspærɪʤmənt
  1. disgrace
   USA: dɪ"sgreɪ's UK: dɪsgreɪs
  1. contumely
   UK: kɔntjuːmliː
szégyenére válik2
  1. be a disgrace to
   USA: biː· eɪ' dɪ"sgreɪ's tʌ· UK: biː eɪ dɪsgreɪs tuː
szégyenérzet nélküli3
  1. unashamed
   USA: ʌ"nʌ·ʃeɪ'md UK: ʌnəʃeɪmd
szégyenfa1
  1. pillory
   USA: pɪ'ləː·iː· UK: pɪləriː
szégyenfolt1
  1. stigma
   USA: stɪ'gmʌ· UK: stɪgmə
  1. stain
   USA: steɪ'n UK: steɪn
  1. spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
  1. Hozok ernyőt, mintha pár esőcseppet éreztem volna.
    1. I'll bring an umbrella, I felt a few spots of rain.
  1. slur
   USA: sləː' UK: sləːr
  1. reproach
   USA: riː·proʊ'tʃ UK: rɪproʊtʃ
  1. blur
   USA: bləː' UK: bləːr
  1. blot
   USA: blɔ't UK: blɔt
  1. 1.1 blemish
   USA: ble'mɪ·ʃ UK: blemɪʃ
szégyenfoltja vkinek2
  1. be a disgrace to
   USA: biː· eɪ' dɪ"sgreɪ's tʌ· UK: biː eɪ dɪsgreɪs tuː
szégyenkezés1
  1. shame
   USA: ʃeɪ'm UK: ʃeɪm
  1. Arckifejezésében a szégyenkezés elszántsággal vegyült.
    1. There was in his mien a mixture of shame and of determination.
  1. embarrassment
   USA: e·mbe'rʌ·smʌ·nt UK: ɪmbærəsmənt
szégyenkezik13
  1. feel cheap
   USA: fiː'l tʃiː'p UK: fiːl tʃiːp
  1. be ashamed of
   USA: biː· ʌ·ʃeɪ'md ʌ·v UK: biː əʃeɪmd ɔv
  1. ashamed
   USA: ʌ·ʃeɪ'md UK: əʃeɪmd
szégyenkező3
  1. shamefaced
   UK: ʃeɪmfeɪst
szégyenkezve4
  1. shamefacedly
   UK: ʃeɪmfeɪstliː
szégyenletes3
  1. shameful
   USA: ʃeɪ'mfʌ·l UK: ʃeɪmfəl
  1. reproachful
   UK: rɪproʊtʃfəl
  1. opprobrious
   UK: əproʊbrɪəs
  1. inglorious
   USA: ɪ"nglɔː'riː·ʌ·s UK: ɪnglɔːrɪəs
  1. ignominious
   USA: ɪ"gnʌ·mɪ'niː·ʌ·s UK: ɪgnəmɪnɪəs
  1. disgraceful
   USA: dɪ"sgreɪ'sfʌ·l UK: dɪsgreɪsfəl
  1. discreditable
   UK: dɪskredɪtəbl
  1. dirty
   USA: dəː'tiː· UK: dəːtiː
szégyenletes, szégyenteli3
  1. shameful
   USA: ʃeɪ'mfʌ·l UK: ʃeɪmfəl
szégyenlős3
  1. timid
   USA: tɪ'mʌ·d UK: tɪmɪd
  1. shy
   USA: ʃaɪ' UK: ʃaɪ
  1. sheepish
   USA: ʃiː'pɪ"ʃ UK: ʃiːpɪʃ
  1. shamefaced
   UK: ʃeɪmfeɪst
  1. prudish
   USA: pruː'dɪ·ʃ UK: pruːdɪʃ
  1. diffident
   UK: dɪfɪdənt
  1. bashful
   USA: bæ'ʃfʌ·l UK: bæʃfʊl
szégyenlősen4
  1. shyly
   USA: ʃaɪ'liː· UK: ʃaɪliː
  1. sheepishly
   USA: ʃiː'pɪ"ʃliː· UK: ʃiːpɪʃliː
  1. shamefacedly
   UK: ʃeɪmfeɪstliː
szégyenlős/piruló3
  1. blushing
   USA: blʌ'ʃɪ·ŋ UK: blʌʃɪŋ
szégyenlősség1
  1. timidity
   USA: tʌ·mɪ'dʌ·tiː· UK: tɪmɪdɪtiː
  1. shamefacedness
   UK: ʃeɪmfeɪstnes
  1. prudishness
   UK: pruːdɪʃnəs
szégyenoszlop1
  1. pillory
   USA: pɪ'ləː·iː· UK: pɪləriː
szégyenpad13
  1. dunce's seat
   UK: dʌnsɪz siːt
szégyentelen3
  1. unabashed
   USA: ʌ"nʌ·bæ'ʃt UK: ʌnəbæʃt
  1. shameless
   USA: ʃeɪ'mlʌ·s UK: ʃeɪmləs
szégyentelenülhsz
  1. unabashedly
   USA: ʌ"nʌ·bæ'ʃʌ·dliː·
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása