COVID-19 Fight
Összesen 38 találat 8 szótárban. Részletek
szétoszt2
  1. space
   USA: speɪ's UK: speɪs
  1. share out
   USA: ʃe'r aʊ't UK: ʃeər aʊt
  1. partition
   USA: pɔ·rtɪ'ʃʌ·n UK: pɑtɪʃn
  1. mete out
   USA: miː't aʊ't UK: miːt aʊt
  1. divvy
   USA: dɪ'viː· UK: dɪviː
  1. divide
   USA: dɪ·vaɪ'd UK: dɪvaɪd
  1. distribute
   USA: dɪ"strɪ'byuː·t UK: dɪstrɪbjuːt
  1. dispense
   USA: dɪ"spe'ns UK: dɪspens
  1. apportion
   USA: ʌ·pɔː'rʃʌ·n UK: əpɔːʃn
  1. allot
   USA: ʌ·lɔ't UK: əlɔt
szétosztás1
  1. repartition
   UK: repɑtɪʃn
  1. division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
  1. distribution
   USA: dɪ"strʌ·byuː'ʃʌ·n UK: dɪstrɪbjuːʃn
  1. dispensing
   USA: dɪ"spe'nsɪ·ŋ UK: dɪspensɪŋ
  1. dispensation
   USA: dɪ"spʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: dɪspenseɪʃn
  1. diffusion
   USA: dʌ·fyuː'ʒʌ·n UK: dɪfjuːʒn
  1. apportionment
   USA: ʌ·pɔː'rʃʌ·nmʌ·nt UK: əpɔːʃnmənt
szétosztó1
  1. distributor
   USA: dɪ"strɪ'byʌ·təː· UK: dɪstrɪbjuːtər
  1. dispenser
   USA: dɪ"spe'nsəː· UK: dɪspensər
  1. deliverer
   USA: dʌ·lɪ'vəː·əː· UK: dɪlɪvərər
csapatba szétoszt2
  1. squad
   USA: skwɔ'd UK: skwɔd
kioszt, szétoszt2
  1. distribute
   USA: dɪ"strɪ'byuː·t UK: dɪstrɪbjuːt
újra szétoszt2
  1. redistribute
   USA: riː"dʌ·strɪ'byuː·t UK: riːdɪstrɪbjuːt
újra szétosztás1
  1. redistribution
   USA: riː"dʌ·strʌ·byuː'ʃʌ·n UK: riːdɪstrɪbjuːʃn
egyforma arányban szétosztott osztalék13
  1. evenly proportioned share
   USA: iː'vʌ·nliː· prʌ·pɔː'rʃʌ·nd ʃe'r UK: iːvnliː prəpɔːʃnd ʃeər
egyforma arányban szétosztott részesedés13
  1. evenly proportioned share
   USA: iː'vʌ·nliː· prʌ·pɔː'rʃʌ·nd ʃe'r UK: iːvnliː prəpɔːʃnd ʃeər
szétosztogati
  1. zerteilen
   tsɛɐ'taɪlən
szétoszti
 1. központból
szétoszti
  1. rozdzielić
   perf
   1. egyes szám 1. személy:
   2. rozdzielę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. rozdzieli
  2. rozdzielać
   1. egyes szám 1. személy:
   2. rozdzielam
   1. egyes szám 3. személy:
   2. rozdziela
szétoszt
 1. területen
  1. distendere
   disténdere
  1. 3.3|3.2 3.3|3.2 dispensare
  1. 6.3 dirimere
   dirímere
  1. condividere
   condivídere
 2. eszközöket, termelőerőket
szétosztás rekeszekben / rekeszes iratszekrényben
szétosztható
  1. spartibile
   spartíbile
szétosztó
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása