COVID-19 Fight
Összesen 76 találat 9 szótárban. Részletek
színesmn
  1. vivid
   USA: vɪ'vʌ·d UK: vɪvɪd
  1. tinged
   USA: tɪ'ŋd UK: tɪŋd
  1. pied
   USA: paɪ'd UK: paɪd
  1. picturesque
   USA: pɪ'ktʃəː·e·sk UK: pɪktʃəresk
  1. laced
   USA: leɪ'st UK: leɪst
  1. colourful
   UK: kʌləfəl
  1. coloured
   USA: kʌ'ləː·d UK: kʌləd
  1. colorful
   USA: kʌ'ləː·fʌ·l UK: kɔlərfʊl
  1. colored
   USA: kʌ'ləː·d UK: kɔlərd
 1. fiz
  1. chromatic
   UK: kroʊmætɪk
színes agyagkeverékfn
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
színes ceruzafn
  1. crayon
   USA: kreɪ'ɔ"n UK: kreɪən
  1. coloured pencil
   USA: kʌ'ləː·d pe'nsʌ·l UK: kʌləd pensl
  1. color pencil
   USA: kɔː'ləː· pe'nsʌ·l UK: kɔlər pensl
színes domborművű finom cserépedényfn
színesenhsz
  1. vividly
   USA: vɪ'vʌ·dliː· UK: vɪvɪdliː
színes falfestékfn
színesfémekkif
  1. non-ferrous metals
   USA: nɔ·nfe'rʌ·s me'tʌ·lz UK: nɔnferəs metlz
színes filmfn
  1. colour film
   UK: kʌlər fɪlm
  1. color film
   USA: kɔː'ləː· fɪ'lm UK: kɔlər fɪlm
színes foltfn
  1. splash
   USA: splæ'ʃ UK: splæʃ
színes jelzőrakétakif
  1. pyrotechnical signal
   UK: paɪroʊteknɪkəl sɪgnəl
színes kartonfn
  1. cambric muslin
   UK: keɪmbrɪk mʌzlɪn
színes kőnyomatfn
  1. chromo
   UK: kroʊmoʊ
színes krétafn
  1. chalk
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔːk
színes rakétajelzéskif
  1. pyrotechnic signal
   USA: paɪ"roʊ·te'knɪ·k sɪ'gnʌ·l UK: paɪroʊteknɪk sɪgnəl
színes riportkif
  1. feature story
   USA: fiː'tʃəː· stɔː'riː· UK: fiːtʃər stɔːriː
színes szemüvegkif
  1. tinted spectacles
   USA: tɪ'ntʌ·d spe'ktʌ·kʌ·lz UK: tɪntɪd spektəklz
nem színesmn
  1. átv uncoloured
   UK: ʌnkʌləd
apró színes flitterfn
  1. souffle'
   USA: suː·fleɪ' UK: suːfleɪ
forgó (színes papírból)fn
  1. pin-wheel
   UK: pɪnwiːl
bő színes tunikafn
  1. dashiki
   USA: dʌ·ʃiː'kiː·
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása