COVID-19 Fight
Összesen 485 találat 10 szótárban.
szívfájdítómn
  1. tantalizing
   USA: tæ'nʌ·laɪ"zɪ·ŋ UK: tæntəlaɪzɪŋ
  1. harrowing
   USA: he'roʊ·ɪ·ŋ UK: hæroʊɪŋ
szívgörbefn
  1. cardioid
   UK: kɑdɪɔɪd
szívizomfn
  1. cardiac muscle
   USA: kɔ'rdiː·æ"k mʌ'sʌ·l UK: kɑdɪæk mʌsl
szívjóságfn
  1. goodness
   USA: gʊ'dnʌ·s UK: gʊdnəs
szívkamrafn
  1. ventricle
   UK: ventrɪkl
szívkoszorúér elzáródáskif
  1. coronary occlusion
   USA: kɔː'rʌ·ne"riː· ʌ·kluː'ʒʌ·n UK: kɔrənriː ɔkluːʒən
szívlevelű pontedériafn
  1. pickerel weed
   USA: pɪ'kəː·ʌ·l wiː'd UK: pɪkərəl wiːd
szívmelengetőmn
  1. heartwarming
   USA: hɔ'rtwɔː"rmɪ·ŋ UK: hɑtwɔːmɪŋ
szívműködési görbefn
  1. cardiogram
   UK: kɑdɪoʊgræm
szívogatási
  1. zoot, -ed
   UK: zuːt ed
szívogatja a pipájáti
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
szívpanaszfn
  1. heartache
   USA: hɔ'rteɪ"k UK: hɑteɪk
szívpanaszokfn
  1. heartache
   USA: hɔ'rteɪ"k UK: hɑteɪk
szívpitvarfn
  1. auricle
   UK: ɔːrɪkl
szívritmus-szabályzófn
  1. pacemaker
   USA: peɪ'smeɪ"kəː· UK: peɪsmeɪkər
  1. pace-setter
   USA: peɪ'se"təː· UK: peɪssetər
szívrohamfn
  1. heart attack
   USA: hɔ'rt ʌ·tæ'k UK: hɑt ətæk
szívroham, infarktusfn
  1. heart attack
   USA: hɔ'rt ʌ·tæ'k UK: hɑt ətæk
szívrothadás (növ)kif
  1. heart rot
   USA: hɔ'rt rɔ't UK: hɑt rɔt
szívszaggatómn
  1. poignant
   USA: pɔɪ'nyʌ·nt UK: pɔɪnjənt
  1. harrowing
   USA: he'roʊ·ɪ·ŋ UK: hæroʊɪŋ
szívszaggatóanhsz
  1. harrowingly
   UK: hæroʊɪŋliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása