COVID-19 Fight
Összesen 485 találat 10 szótárban.
nyitott szívműtétkif
kalapált a szívekif
  1. his heart was pounding
   USA: hʌ·z hɔ'rt wʌ·z paʊ'ndɪ·ŋ UK: hɪz hɑt wɔz paʊndɪŋ
megdobbant a szívekif
  1. his heart gave a leap
   USA: hʌ·z hɔ'rt geɪ'v eɪ' liː'p UK: hɪz hɑt geɪv eɪ liːp
rossz a szívekif
  1. have a dicky heart
   USA: hæ'v eɪ' dɪ'kiː· hɔ'rt UK: hæv eɪ dɪkiː hɑt
elszorult a szívemkif
  1. my heart sank
   USA: maɪ' hɔ'rt sæ'ŋk UK: maɪ hɑt sæŋk
legyen olyan szíveskif
  1. be so kind as to
   USA: biː· soʊ' kaɪ'nd e'z tʌ· UK: biː soʊ kaɪnd əz tuː
legyen oly szíveskif
  1. be so kind as to
   USA: biː· soʊ' kaɪ'nd e'z tʌ· UK: biː soʊ kaɪnd əz tuː
lenne olyan szíveskif
  1. do you mind
   USA: duː' yuː' maɪ'nd UK: duː juː maɪnd
kezét nem szívesen beszennyezőmn
fárad (pl. szívességet megtenni)i
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
olyant dobbant a szívekif
  1. his heart gave such a jump
   USA: hʌ·z hɔ'rt geɪ'v sʌ'tʃ eɪ' ʤʌ'mp UK: hɪz hɑt geɪv sʌtʃ eɪ ʤʌmp
halgasd meg a szívem dobbanásátkif
  1. listen to my heartbeat
   USA: lɪ'sʌ·n tʌ· maɪ' hɔ'rtbiː"t UK: lɪsn tuː maɪ hɑtbiːt
egy kő a szívemrőlkif
  1. a weight off my mind
   USA: eɪ' weɪ't ɔː'f maɪ' maɪ'nd UK: eɪ weɪt ɔf maɪ maɪnd
nem baj; nem gond; szívesenkif
  1. that's all right
   UK: ðəts ɔːl raɪt
nagy kő esett le a szívemrőlkif
  1. a load off my mind
   USA: eɪ' loʊ'd ɔː'f maɪ' maɪ'nd UK: eɪ loʊd ɔf maɪ maɪnd
szívfn
  1. e Seele
   'zeːlə
   1. többes szám:
   2. Seelen
   1. birtokos eset:
   2. Seele
  1. saugen
   'zaʊgən
  1. közb e Pumpe
   'pʊmpə
   1. többes szám:
   2. Pumpen
   1. birtokos eset:
   2. Pumpe
  1. átv s Herz
   'hɛɐts
   1. többes szám:
   2. Herzen
   1. birtokos eset:
   2. Herzens
szívi
  1. ziehen
   'tsiːən
szívbajfn
szívbajosmn
szívbemarkolómn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása