Összesen 361 találat 9 szótárban. Részletek
szövetfn
  1. woof
   USA: wuː'f UK: wuːf
 1. tex
  1. weft
   UK: weft
 2. tex
  1. web
   USA: we'b UK: web
 3. tex
  1. weave
   USA: wiː'v UK: wiːv
  1. tissue
   USA: tɪ'ʃuː· UK: tɪʃuː
  1. texture
   USA: te'kstʃəː· UK: tekstʃər
  1. textile
   USA: te'kstaɪ"l UK: tekstaɪl
 4. tex
  1. stuff
   USA: stʌ'f UK: stʌf
  1. Kíváncsian nézegette a nehéz darócszövetet, amiből a távol Észak illata áradt.
    1. He looked curiously at the heavy duffle-stuff loaded with the scents of the far North.
 5. tex
  1. nankeen
   UK: nænkiːn
  1. drape
   USA: dreɪ'p UK: dreɪp
  1. cloth
   USA: klɔː'θ UK: klɔθ
szövet bolyhos oldalafn
 1. tex
  1. nap
   USA: næ'p UK: næp
szövetdarabfn
  1. swatch
   USA: swɔ'tʃ
szövetekfn
  1. drapery
   USA: dreɪ'pəː·iː· UK: dreɪpəriː
szövetelhalásfn
  1. necrosis
   USA: nʌ·kroʊ'sʌ·s UK: nekroʊsɪs
szövetfestésfn
  1. dyeing
   USA: daɪ'ɪ·ŋ UK: daɪɪŋ
szövetfeszítőfn
  1. stretcher
   USA: stre'tʃəː· UK: stretʃər
szövethálókif
  1. wire gauze
   USA: waɪ'r gɔː'z UK: waɪər gɔːz
szövethibafn
  1. yaw
   USA: yɔː' UK: jɔː
szövetkenőgépfn
  1. spreader
   USA: spre'dəː· UK: spredər
szövetkezésfn
  1. fusion
   USA: fyuː'ʒʌ·n UK: fjuːʒn
  1. convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
  1. coalition
   USA: koʊ"ʌ·lɪ'ʃʌ·n UK: koʊəlɪʃn
szövetkezetfn
  1. US hook-up
   USA: hʊ'kʌ"p UK: hʊkʌp
  1. co-op
   USA: kuː'p UK: kuːp
szövetkezetimn
  1. co-operative
   USA: koʊ·ɔ'pəː·eɪ"tɪ·v UK: koʊɔpərətɪv
  1. co-op
   USA: kuː'p UK: kuːp
szövetkezeti boltfn
  1. co-op
   USA: kuː'p UK: kuːp
  1. co-op store
   USA: kuː'p stɔː'r UK: kuːp stɔːr
  1. co-op shop
   USA: kuː'p ʃɔ'p UK: kuːp ʃɔp
szövetkeziki
  1. league
   USA: liː'g UK: liːg
  1. cooperate
   USA: kwɔ'pəː·eɪ"t UK: koʊɔpəreɪt
  1. confederate
   USA: kʌ·nfe'dəː·eɪ"t UK: kənfedəreɪt
  1. combine
   USA: kʌ·mbaɪ'n UK: kɔmbaɪn
  1. coalesce
   USA: koʊ"ʌ·le's UK: koʊəles
  1. associate
   USA: ʌ·soʊ'ʃiː·eɪ"t UK: əsoʊʃɪeɪt
  1. ally
   USA: ʌ·laɪ' UK: əlaɪ
szövetlepelfn
  1. plaid
   USA: plæ'd UK: plæd
szövetmaradékfn
  1. biz cabbage
   USA: kæ'bʌ·ʤ UK: kæbɪʤ
szövetnadrágfn
  1. nankeens
   UK: nænkiːnz
szövetnyíró gépfn
  1. clips
   USA: klɪ'ps UK: klɪps
szövetpapucsfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása