COVID-19 Fight
Összesen 29 találat 7 szótárban. Részletek
szabályozás1
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
 1. 62
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
  1. conditioning
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nɪ·ŋ UK: kəndɪʃnɪŋ
szabályozási vízszint13
  1. datum water level
   USA: deɪ'tʌ·m wɔː'təː· le'vʌ·l UK: deɪtəm wɔːtər levl
  1. datum level
   USA: deɪ'tʌ·m le'vʌ·l UK: deɪtəm levl
szabályozási vonal1
  1. street line
   USA: striː't laɪ'n UK: striːt laɪn
jogi szabályozás13
  1. legal regulation
   USA: liː'gʌ·l re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: liːgl regjʊleɪʃn
nedvességtartalom szabályozás1
 1. 677
  1. conditioning
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nɪ·ŋ UK: kəndɪʃnɪŋ
törvényes szabályozás1
 1. 340
  1. measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
kettős szabályozás/elv1
  1. double standard
   USA: dʌ'bʌ·l stæ'ndəː·d UK: dʌbl stændəd
horizontális programok - A Phare több országra kiterjedő, egy-egy ágazat vagy szabályozási részterület specifikus problémáinak orvoslását célzó programtípusa. (PHARE)13
  1. horizontal programmes
   UK: hɔrɪzɔntl proʊgræmz
szabályozás1
  1. regelung (die)
   'reːgəlʊŋ 'diː
szabályozás1
 1. óráé, készüléké
szabályozás1
szabályozásimn
szabályozási környezetnincs
a piac állami szabályozása és kontrolljafn
szabályozás
  1. árszabályozás, az árak szabályozása
    1. ~ на цените
  2. utcaszabályozás
    1. ~ на улиците
  1. folyószabályozás
    1. ~ на река
szabályozási
  1. szabályozási/rendezési terv
    1. ~ план
szabályozás1
szabályozási bizottság (EU)
szabályozási zavar
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása