COVID-19 Fight
Összesen 80 találat 7 szótárban. Részletek
szabályozi
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
  1. regulate
   USA: re'gyʌ·leɪ"t UK: regjʊleɪt
  1. regularize
   UK: regjʊləraɪz
  1. dispose
   USA: dɪ"spoʊ'z UK: dɪspoʊz
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
  1. condition
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: kəndɪʃn
szabályozásfn
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
 1. műsz
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
  1. conditioning
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nɪ·ŋ UK: kəndɪʃnɪŋ
szabályozási vízszintkif
  1. datum water level
   USA: deɪ'tʌ·m wɔː'təː· le'vʌ·l UK: deɪtəm wɔːtər levl
  1. datum level
   USA: deɪ'tʌ·m le'vʌ·l UK: deɪtəm levl
szabályozási vonalfn
  1. street line
   USA: striː't laɪ'n UK: striːt laɪn
szabályozatlanmn
  1. unregulated
   USA: ʌ·nre'gyʌ·leɪ"tʌ·d
  1. inordinate
   USA: ɪ"nɔː'rdʌ·nʌ·t UK: ɪnɔːdɪnət
szabályozómn
  1. regulatory
   USA: re'gyʌ·lʌ·tɔː"riː· UK: regjʊlətəriː
  1. regulator
   USA: re'gyʌ·leɪ"təː· UK: regjʊleɪtər
szabályozó ellenállásfn
  1. rheostat
   UK: riːəstæt
szabályozó karfn
 1. műsz
  1. index
   USA: ɪ'nde·ks UK: ɪndeks
 2. műsz
  1. fly
   USA: flaɪ' UK: flaɪ
szabályozó motorfn
  1. relay
   USA: riː'leɪ" UK: riːleɪ
szabályozó reteszfn
 1. műsz
  1. damper
   USA: dæ'mpəː· UK: dæmpər
szabályozó szelepfn
  1. damper
   USA: dæ'mpəː· UK: dæmpər
szabályozottmn
  1. controlled
   USA: kʌ·ntroʊ'ld UK: kəntroʊld
szabályozott légtér (növ)kif
  1. controlled atmosphere
   USA: kʌ·ntroʊ'ld æ'tmʌ·sfɪ"r UK: kəntroʊld ætməsfɪər
hangszínt szabályozi
  1. equalize
   USA: iː'kwʌ·laɪ"z UK: iːkwəlaɪz
jogi szabályozáskif
  1. legal regulation
   USA: liː'gʌ·l re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: liːgl regjʊleɪʃn
nedvességtartalom szabályozásfn
 1. tex
  1. conditioning
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nɪ·ŋ UK: kəndɪʃnɪŋ
törvényes szabályozásfn
 1. jog
  1. measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
kettős szabályozás/elvfn
  1. double standard
   USA: dʌ'bʌ·l stæ'ndəː·d UK: dʌbl stændəd
költekezést szabályozómn
  1. sumptuary
   UK: sʌmptjʊəriː
hátrasiklást szabályozó készülékfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása