COVID-19 Fight
szabadon bocsátfn
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
  1. manumission
   UK: mænjʊmɪʃn
  1. acquitting
   USA: ʌ·kwɪ'tɪ·ŋ UK: əkwɪtɪŋ
  1. acquittance
   UK: əkwɪtns
 1. jog
  1. acquittal
   USA: ʌ·kwɪ'tʌ·l UK: əkwɪtl
szabadon bocsáti
  1. unhand
   UK: ʌnhænd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása