COVID-19 Fight
Összesen 461 találat 9 szótárban. Részletek
szakmn
  1. technical
   USA: te'knɪ·kʌ·l UK: teknɪkl
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
  1. department
   USA: dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: dɪpɑtmənt
  1. átv chapter
   USA: tʃæ'ptəː· UK: tʃæptər
szak-mn
  1. specialist
   USA: spe'ʃʌ·lʌ·st UK: speʃəlɪst
  1. consulting
   USA: kʌ·nsʌ'ltɪ·ŋ UK: kənsʌltɪŋ
szakácsfn
  1. cook
   USA: kʊ'k UK: kʊk
  1. Sok szakács elsózza a levest (az ételt).
    1. Too many cooks spoil the broth.
szakács, konyhamesterfn
  1. chef
   USA: ʃe'f UK: ʃef
szakácskönyvfn
  1. recipe book
   USA: re'sʌ·piː· bʊ'k UK: resəpiː bʊk
  1. cookery book
   UK: kʊkəriː bʊk
  1. cookbook
   USA: kʊ'kbʊ"k UK: kʊkbʊk
  1. book / cookery -
   UK: bʊk kʊkəriː
szakácsmesterkif
  1. head cook
   USA: he'd kʊ'k UK: hed kʊk
szakácsművészkif
szakácsművészetfn
  1. cookery
   UK: kʊkəriː
szakácsnőfn
  1. cook
   USA: kʊ'k UK: kʊk
szakácssegédfn
  1. AUS slushy
   UK: slʌʃiː
szakadi
  1. stream
   USA: striː'm UK: striːm
  1. split
   USA: splɪ't UK: splɪt
szakadárfn
 1. pol
  1. sectary
   UK: sektəriː
 2. pol
  1. seceder
   UK: sɪsiːdə
  1. schismatist
   UK: skɪzmətɪst
  1. schismatical
   UK: sɪzmætɪkəl
  1. schismatic
   UK: skɪzmætɪk
 3. vall
  1. nonconformist
   USA: nɔ"nkʌ·nfɔː'rmʌ·st UK: nɔnkənfɔːmɪst
  1. dissident
   USA: dɪ'sʌ·dʌ·nt UK: dɪsɪdənt
szakadárságfn
szakadásfn
  1. tear
   USA: tɪ'r UK: tɪər
  1. átv split
   USA: splɪ't UK: splɪt
  1. schism
   USA: skɪ'zʌ·m UK: skɪzəm
  1. rive
   UK: raɪv
  1. rent
   USA: re'nt UK: rent
  1. hole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. discontinuity
   USA: dɪ"skɔ"ntʌ·nuː'ʌ·tiː· UK: dɪskɔntɪnjuːɪtiː
szakadási nyúláskif
  1. elongation at rupture
   USA: iː"lɔː·ŋgeɪ'ʃʌ·n æ't rʌ'ptʃəː· UK: iːlɔŋgeɪʃn ət rʌptʃər
szakadási pontkif
  1. cut-off point
   USA: kʌ'tɔː"f pɔɪ'nt UK: kʌtɔːf pɔɪnt
szakadásosi
  1. torn
   USA: tɔː'rn UK: tɔːn
szakadatlanmn
  1. unremitting
   USA: ʌ"nriː·mɪ'tɪ·ŋ UK: ʌnrɪmɪtɪŋ
  1. unceasing
   USA: ʌ·nsiː'sɪ·ŋ UK: ʌnsiːsɪŋ
  1. perpetual
   USA: pəː·pe'tʃuː·ʌ·l UK: pəpetʃʊəl
  1. incessant
   USA: ɪ"nse'sʌ·nt UK: ɪnsesnt
  1. continuous
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·s UK: kəntɪnjʊəs
  1. continual
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·l UK: kəntɪnjʊəl
  1. ceaseless
   USA: siː'slʌ·s UK: siːsləs
szakadatlan áradatbenkif
  1. in one continuous stream
   USA: ɪ'n hwʌ'n kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·s striː'm UK: ɪn wʌn kəntɪnjʊəs striːm
szakadatlan emelkedési
  1. spiral
   USA: spaɪ'rʌ·l UK: spaɪərəl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása