COVID-19 Fight
szakmai vonatkozásfn
  1. technicality
   USA: te"knʌ·kæ'lʌ·tiː· UK: teknɪkælɪtiː
szakmai ártalomkif
  1. occupational hazard
   USA: ɔ·kyʌ·peɪ'ʃʌ·nʌ·l hæ'zəː·d UK: ɔkjʊpeɪʃnəl hæzəd
szakmai önéletrajz; pályarajzfn
  1. re'sume'
   USA: re'zʌ·meɪ" UK: rɪzjuːm
szakmai/műszaki tanácsadás (PHARE)kif
  1. technical expertise
   USA: te'knɪ·kʌ·l e"kspəː·tiː'z UK: teknɪkl ekspəːtiːz
szakmai/szakértői/műszaki tanácsadást nyújt (PHARE)kif
  1. (to) provide technical expertise
   USA: tʌ· prʌ·vaɪ'd te'knɪ·kʌ·l e"kspəː·tiː'z UK: tuː prəvaɪd teknɪkl ekspəːtiːz
könyvelői szakmamn
  1. accounting
   USA: ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: əkaʊntɪŋ
  1. accountancy
   USA: ʌ·kaʊ'ntʌ·nsiː· UK: əkaʊntənsiː
mesterség, szakmafn
  1. vocation
   USA: voʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: voʊkeɪʃn
üzleti szakmakif
  1. branch of business
   USA: bræ'ntʃ ʌ·v bɪ'znʌ·s UK: brɑntʃ ɔv bɪznəs
nem szakmabelifn
  1. outsider
   USA: aʊ·tsaɪ'dəː· UK: aʊtsaɪdər
szak...; szakmaimn
  1. vocational
   USA: voʊ·keɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: voʊkeɪʃnəl
hivatásszerű; szakmai, szak-mn
  1. vocational
   USA: voʊ·keɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: voʊkeɪʃnəl
Általános Szakmai (szakértői) Segítségnyújtási Konstrukció - Számos kisebb, különféle ágazatokra kiterjedő programot magába foglaló Phare program, amely egy-egy nagyobb, egy szektort érintő program számára készíti elő a talajt. (PHARE)kif
hivatás, foglalkozás, szakmafn
  1. profession
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·n UK: prəfeʃn
ismeri a szakma fortélyaitkif
  1. know the tricks of the trade
   USA: noʊ' ðiː· trɪ'ks ʌ·v ðiː· treɪ'd UK: noʊ ðiː trɪks ɔv ðiː treɪd
Technical Assistance - szakmai segítségnyújtás (EU)kif
Technical Assistance Team - szakmai segítségnyújtási munkacsoport (EU)kif
- A Phare célkitűzéseinek egyik fontos végrehajtási eszköze a szakmai tapasztalatok és a szaktudás elterjesztése, a szakértői ismeretek hatékony felhasználása. (PHARE)fn
  1. know-how
   UK: noʊhaʊ
General Technical Assistance Facility for the Implementation of the Europe Agreement - általános szakmai segítségnyújtás a Társulási Szerződés végrehajtásához (EU)kif
keretmegállapodás - a Phare végrehajtása kapcsán az Európai Unió és a partner ország között kötött, az együttműködés szakmai, jogi és igazgatási kereteit meghatározó jogi okmány. (PHARE)kif
  1. framework agreement
   USA: freɪ'mwəː"k ʌ·griː'mʌ·nt UK: freɪmwəːk əgriːmənt
Technical Assistance for the Commonwealth of the Independent States and Georgia (a Független Államok Közösségének és Grúziának nyújtott a szakmai segélyprogram elnevezése) (EU)kif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása