COVID-19 Fight
Összesen 90 találat 9 szótárban. Részletek
szakmaimn
  1. vocational
   USA: voʊ·keɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: voʊkeɪʃnəl
  1. technical
   USA: te'knɪ·kʌ·l UK: teknɪkl
  1. professional
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l UK: prəfeʃnəl
szakmai ártalomkif
  1. occupational hazard
   USA: ɔ·kyʌ·peɪ'ʃʌ·nʌ·l hæ'zəː·d UK: ɔkjʊpeɪʃnəl hæzəd
szakmai elhivatottságkif
  1. professional calling
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l kɔː'lɪ·ŋ UK: prəfeʃnəl kɔːlɪŋ
szakmai gyakorlatfn
  1. professional practice
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l præ'ktɪ"s UK: prəfeʃnəl præktɪs
  1. internship
   USA: ɪ'ntəː·nʃɪ"p UK: ɪntəːnʃɪp
szakmai gyakorlati (tovább)képzéskif
  1. vocational training
   USA: voʊ·keɪ'ʃʌ·nʌ·l treɪ'nɪ·ŋ UK: voʊkeɪʃnəl treɪnɪŋ
szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE)kif
  1. technical proposal
   USA: te'knɪ·kʌ·l prʌ·poʊ'zʌ·l UK: teknɪkl prəpoʊzl
szakmai javaslat (EU)kif
  1. technical proposal
   USA: te'knɪ·kʌ·l prʌ·poʊ'zʌ·l UK: teknɪkl prəpoʊzl
szakmai kiértékelés - A szolgáltatói szerződéseknél az ajánlattevőknek pályázatuk részeiként külön szakmai és pénzügyi ajánlatot kell benyújtaniuk. A szakmai kiértékelés először azt állapítja meg, hogy mely pályázatok a legalkalmasbbak szakmai szempontbólkif
szakmai kiértékelés (EU)kif
  1. technical evaluation
   USA: te'knɪ·kʌ·l iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: teknɪkl ɪvæljʊeɪʃn
szakmai konferenciafn
  1. US convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
szakmai/műszaki tanácsadás (PHARE)kif
  1. technical expertise
   USA: te'knɪ·kʌ·l e"kspəː·tiː'z UK: teknɪkl ekspəːtiːz
szakmai nyelvfn
  1. terminology
   USA: təː"mʌ·nɔ'lʌ·ʤiː· UK: təːmɪnɔləʤiː
  1. jargon
   USA: ʤɔ'rgʌ·n UK: ʤɑgən
szakmai önéletrajz; pályarajzfn
  1. re'sume'
   USA: re'zʌ·meɪ" UK: rɪzjuːm
szakmai részletfn
  1. technicality
   USA: te"knʌ·kæ'lʌ·tiː· UK: teknɪkælɪtiː
szakmai sajátosságfn
  1. technicality
   USA: te"knʌ·kæ'lʌ·tiː· UK: teknɪkælɪtiː
szakmai/szakértői/műszaki tanácsadást nyújt (PHARE)kif
  1. (to) provide technical expertise
   USA: tʌ· prʌ·vaɪ'd te'knɪ·kʌ·l e"kspəː·tiː'z UK: tuː prəvaɪd teknɪkl ekspəːtiːz
szakmai szakszervezetfn
  1. craft union
   USA: kræ'ft yuː'nyʌ·n UK: krɑft juːnɪən
szakmai szervezetfn
  1. trade association
   USA: treɪ'd ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: treɪd əsoʊsɪeɪʃn
szakmai szervezetekkif
szakmai tudásfn
  1. workmanship
   USA: wəː'kmʌ·nʃɪ"p UK: wəːkmənʃɪp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása