szavaz2
  1. vote
   USA: voʊ't UK: voʊt
  1. vote
   USA: voʊ't UK: voʊt
  1. poll
   USA: poʊ'l UK: poʊl
  1. poll
   USA: poʊ'l UK: poʊl
  1. divide
   USA: dɪ·vaɪ'd UK: dɪvaɪd
  1. cast a vote
   USA: kæ'st eɪ' voʊ't UK: kɑst eɪ voʊt
szavazat2
  1. vote
   USA: voʊ't UK: voʊt
  1. voice
   USA: vɔɪ's UK: vɔɪs
  1. 6.4 tongue
   USA: tʌ'ŋ UK: tʌŋ
 1. 340
  1. suffrage
   USA: sʌ'frɪ·ʤ UK: sʌfrɪʤ
  1. poll
   USA: poʊ'l UK: poʊl
szavazati jog1
  1. voting right
   USA: voʊ'tɪ·ŋ raɪ't UK: voʊtɪŋ raɪt
  1. vote
   USA: voʊ't UK: voʊt
szavazatok megvásárlása13
  1. trafficking in votes
   USA: træ'fɪ·kɪ·ŋ ɪ'n voʊ'ts UK: træfɪkɪŋ ɪn voʊts
szavazatokat gyűjt2
 1. 32
  1. canvass
   USA: kæ'nvʌ·s UK: kænvəs
szavazatszámlálás2
  1. poll
   USA: poʊ'l UK: poʊl
szavazatszámláló1
 1. 32
  1. teller
   USA: te'ləː· UK: telər
szavazattöbbség1
  1. majority
   USA: mʌ·ʤɔː'rʌ·tiː· UK: məʤɔrɪtiː
szavazás1
  1. voting
   USA: voʊ'tɪ·ŋ UK: voʊtɪŋ
  1. vote
   USA: voʊ't UK: voʊt
  1. polling
   USA: poʊ'lɪ·ŋ UK: poʊlɪŋ
  1. poll
   USA: poʊ'l UK: poʊl
  1. 3 division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
szavazásra berendel2
 1. 32
  1. whip in
   USA: hwɪ'p ɪ'n UK: wɪp ɪn
szavazásra bocsát13
  1. put to the vote
   USA: pʊ't tʌ· ðiː· voʊ't UK: pʊt tuː ðiː voʊt
szavazásra bocsátja a kérdést13
  1. put the question
   USA: pʊ't ðiː· kwe'ʃʌ·n UK: pʊt ðiː kwestʃən
szavazást rendez13
  1. take a vote
   USA: teɪ'k eɪ' voʊ't UK: teɪk eɪ voʊt
szavazást/ellenpróbát kér13
  1. ask for a count
   USA: æ'sk frəː· eɪ' kaʊ'nt UK: æsk fəː eɪ kaʊnt
szavazástól tartózkodó személy1
szavazó3
  1. voters
   USA: voʊ'təː·z UK: voʊtəz
  1. voter
   USA: voʊ'təː· UK: voʊtər
  1. puisne
   UK: pjuːniː
  1. elector
   UK: ɪlektər
szavazóbíró1
  1. puisne judge
   UK: pjuːniː ʤʌʤ
  1. lateral judge
   USA: læ'təː·ʌ·l ʤʌ'ʤ UK: lætərəl ʤʌʤ
szavazócédula1
  1. ballot
   USA: bæ'lʌ·t UK: bælət
szavazófülke1
  1. polling both
   USA: poʊ'lɪ·ŋ boʊ'θ UK: poʊlɪŋ boʊθ
  1. polling booth
   USA: poʊ'lɪ·ŋ buː'θ UK: poʊlɪŋ buːð
szavazógép1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása