COVID-19 Fight
COVID-19 Fight
Összesen 29 találat 2 szótárban. Részletek
szedi
  1. Lesen
   'leːzən
  1. klauben
   'klaʊbən
  1. holen
   'hoːlən
szedatívumfn
szedegeti
  1. klauben
   'klaʊbən
szedésfn
 1. nyomd
  1. r Satz
   'zats
   1. birtokos eset:
   2. Satzes
  1. e Ernte
   'ɛɐntə
   1. többes szám:
   2. Ernten
   1. birtokos eset:
   2. Ernte
szedés (nyomda)fn
  1. r Satz
   'zats
   1. birtokos eset:
   2. Satzes
szedõ (nyomda)fn
  1. r Setzer
   'zɛtsɐ
   1. többes szám:
   2. Setzer
   1. birtokos eset:
   2. Setzers
szedõterem (nyomda)fn
  1. e Setzerei
   zɛtsə'raɪ
   1. többes szám:
   2. Setzereien
   1. birtokos eset:
   2. Setzerei
szedőfn
  1. r Typograph
   typo'graːf
   1. többes szám:
   2. Typographen
   1. birtokos eset:
   2. Typographen
 1. vegy
  1. r Empfänger
   1. többes szám:
   2. Empfänger
   1. birtokos eset:
   2. Empfängers
szedővasfn
 1. nyomd
ízekre szedi
  1. hecheln
   'hɛçəln
nyakába szedi a lábátkif
  1. die Beine unter die Arme nehmen
   'diː 'baɪnə 'ʊntɐ 'diː 'aɐmə 'neːmən
(átv.) szétszed, ízekre szedi
szédelegi
  1. taumeln
   'taʊməln
  1. átv schwindeln
   'ʃvɪndəln
szédelgésfn
  1. e Schwindelei
   ʃvɪndə'laɪ
  1. r Schwindel
   'ʃvɪndəl
   1. többes szám:
   2. Schwindel
   1. birtokos eset:
   2. Schwindels
szédelgõfn
  1. r Schwindler
   'ʃvɪntlɐ
   1. többes szám:
   2. Schwindler
   1. birtokos eset:
   2. Schwindlers
szédelgőfn
  1. r Scharlatan
   'ʃaɐlatan
   1. többes szám:
   2. Scharlatane
   1. birtokos eset:
   2. Scharlatans
  1. r Hochstapler
   1. többes szám:
   2. Hochstapler
   1. birtokos eset:
   2. Hochstaplers
szédíti
  1. schwindeln
   'ʃvɪndəln
szédítésfn
  1. e Schwindelei
   ʃvɪndə'laɪ
  1. r Schwindel
   'ʃvɪndəl
   1. többes szám:
   2. Schwindel
   1. birtokos eset:
   2. Schwindels
szédítõmn
szédüli
  1. taumeln
   'taʊməln
  1. schwindeln
   'ʃvɪndəln
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása