Összesen 151 találat 9 szótárban. Részletek
szegénymn
  1. skint
   UK: skɪnt
  1. rég poor
   USA: pʊ'r UK: pʊər
  1. Szegénynek a szerencséje is szegény.
    1. The poor suffer all the wrong.
  1. penniless
   USA: pe'niː·lʌ·s UK: penɪlɪs
  1. pauper
   USA: pɔː'pəː· UK: pɔːpər
  1. hungry
   USA: hʌ'ŋgriː· UK: hʌŋgriː
  1. beggar
   USA: be'gəː· UK: begər
szegényadófn
  1. poor rate
   USA: pʊ'r reɪ't UK: pʊər reɪt
szegény agyondolgozott nőfn
  1. biz scrub
   USA: skrʌ'b UK: skrʌb
szegény, de tisztamn
szegények nagycsütörtöki lábmosásának szertartásafn
  1. rég maundy
   UK: mɔːndiː
szegények temetőjekif
  1. potter's field
   USA: pɔ'təː·z fiː'ld UK: pɔtəz fiːld
szegényellátásfn
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
szegényenhsz
  1. poorly
   USA: pʊ'rliː· UK: pʊəliː
szegényesmn
  1. slender
   USA: sle'ndəː· UK: slendər
  1. skimpy
   USA: skɪ'mpiː· UK: skɪmpiː
  1. biz seedy
   USA: siː'diː· UK: siːdiː
  1. scrimpy
   UK: skrɪmpiː
  1. scrimp
   USA: skrɪ'mp UK: skrɪmp
  1. scanty
   USA: skæ'ntiː· UK: skæntiː
  1. poor
   USA: pʊ'r UK: pʊər
  1. poky
   USA: poʊ'kiː· UK: poʊkiː
  1. pokey
   USA: poʊ'kiː·
  1. pej pitiable
   USA: pɪ'tiː·ʌ·bʌ·l UK: pɪtɪəbl
  1. penurious
   USA: pe"nyuː'riː·ʌ·s UK: pɪnjʊərɪəs
  1. miserly
   USA: maɪ'zəː·liː· UK: maɪzəliː
  1. mean
   USA: miː'n UK: miːn
  1. átv meagre
   UK: miːgər
  1. Lenten
   UK: lentən
  1. beggarly
   UK: begəliː
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
szegényesenhsz
  1. seedily
   UK: siːdɪliː
  1. poorly
   USA: pʊ'rliː· UK: pʊəliː
  1. meanly
   UK: miːnliː
szegény(es)enhsz
  1. poorly
   USA: pʊ'rliː· UK: pʊəliː
szegényes külsejűmn
szegényességfn
  1. scantiness
   USA: skæ'ntiː·nʌ·s UK: skæntɪnəs
  1. miserliness
   UK: maɪzəlɪnəs
szegény(es)ségfn
  1. poorness
   UK: pʊənəs
szegény feje!kif
  1. poor fellow!
   USA: pʊ'r fe'loʊ· UK: pʊər feloʊ
szegény fejem!kif
  1. poor me!
   USA: pʊ'r miː' UK: pʊər miː
szegénygondozásfn
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
szegényházfn
  1. rég GB workhouse
   UK: wəːkhaʊs
  1. union
   USA: yuː'nyʌ·n UK: juːnɪən
  1. poorhouse
   USA: pʊ'rhaʊ"s UK: pʊəhaʊs
  1. poor-house
   USA: pʊ'rhaʊ"s UK: pʊəhaʊs
  1. pauper asylum
   USA: pɔː'pəː· ʌ·saɪ'lʌ·m UK: pɔːpər əsaɪləm
  1. alms-house
   UK: ɑmzhaʊs
szegényházi eltartásra szorulkif
  1. come upon the parish
   USA: kʌ'm ʌ·pɔ'n ðiː· pæ'rɪ·ʃ UK: kʌm əpɔn ðiː pærɪʃ
szegény hegylakófn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása