COVID-19 Fight
Összesen 276 találat 9 szótárban.
vminek a szellemenincs
  1. átv genio
   tsz: geni ritk.: genii génio
a törvény szelleme szerinti igazságszolgáltatásnincs
 1. és nem betűje
 2. és nem betűje
 3. és nem betűje
mélyebb lelki / szellemi életet élnincs
nyerészkedés lelki / szellemi javakonnincs
  1. simonia
   simonía
vkinek a rossz szellemenincs
Júlia és a szellemeknincs
aki kiereszti a szellemet a palackból, visszazárni nem tudjanincs
az emberi erő szellemi formájanincs
 1. ókori Róma
  1. genio
   tsz: geni ritk.: genii génio
szellemnincs
 1. mit
  1. vkinek szelleme lengedez
    1. витае ~а
  2. a szellemeket idézi
    1. вика ~овете
  3. hegyi szellemek
    1. планински ~ове
  4. gonosz/rossz szellemtől megszállott
    1. обладан от лош ~
  5. a gonosz szellem/lélek, az ördög
    1. злият ~
  6. pogány szellem
    1. езически ~
  1. szolgalélek, szolgaszellem
    1. робски ~
  2. engedetlen/békétlen szellem(ű ember)ek
    1. непокорни ~ове
  3. rendíthetetlen szellem(ű ember)
    1. неколебим ~
  4. lehangol, rontja a közszellemet
    1. понижава ~а
  5. fenntartja a jó szellemet/hangulatot
    1. поддържа ~а
  6. a törvény szellemében/értelmében
    1. в ~а на закона
  7. harcias szellem
    1. войствен ~
  8. a széthúzás szelleme
    1. ~ът на разединение
  9. liberális szellemben
    1. в либерален ~
  10. friss szellem/közérzet
    1. бодър ~
  11. kiváló harci szellem/kedv
    1. висок боен ~
  1. az anyag és szellem viszonya
    1. отношението между материята и ~а
 2. mit
  1. rossz szellem
    1. зъл ~
szellemesnincs
  1. szellemesen válaszol
    1. ~о отговаря
szellemeskedésnincs
szellemeskediknincs
szelleminincs
  1. szellemileg le-, visszamaradt
    1. ~о изостанал
  2. szellemi felkészültség
    1. ~ багаж
  3. szellemi munka/alkotás
    1. ~ труд
  4. szellemi képességek
    1. ~и способности
  5. szellemi dolgozó
    1. ~ работник
  6. szellemi munka
    1. ~а работа
    1. ~ труд
  7. szellemi tunyaság
    1. ~а леност
  1. szellemi munka
    1. ~а работа
    1. ~ труд
  2. szellemi felbujtó
    1. ~ подбудител
  3. szellemi foglalkozás
    1. -лно занимание
  1. szellemiekben/szellemileg szerény
    1. -вно скромен
  1. szellemi érték
    1. -вна ценност
  2. szellemi táplálék
    1. -вна храна
  3. szellemi fölény
    1. -вно превъзходство
  4. szellemi élet
    1. ~ живот
  5. szellemi kapcsolat
    1. -вна връзка
  6. szellemi vezető
    1. ~ водител
  7. szellemi javak
    1. -вни блага
  8. kulturális/szellemi ínség
    1. -вна нищета
  9. kulturális/ szellemi fellendülés
    1. ~ подем
  10. kulturális/szellemi felvirágzás
    1. ~ разцвет
  11. kulturális/szellemi sötétség
    1. -вна тъмнина
szellemi alkatnincs
szellemi alkotásnincs
szellemi érdeklődés nélküli életnincs
szellemi nyomorban élnincs
szellemiségnincs
szellemi sötétségnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása