COVID-19 Fight
Összesen 121 találat 9 szótárban. Részletek
szellemimn
  1. unworldly
   UK: ʌnwəːldliː
  1. spiritual
   USA: spɪ'rɪ·tʃwʌ·l UK: spɪrɪtʃʊəl
  1. psychic
   USA: saɪ'kɪ·k UK: saɪkɪk
  1. pneumatic
   USA: nuː·mæ'tɪ·k UK: njuːmætɪk
  1. intellectual
   USA: ɪ"nʌ·le'ktʃuː·ʌ·l UK: ɪntəlektʃʊəl
szellemi agyonhajszoltságkif
  1. mental strain
   USA: me'ntʌ·l streɪ'n UK: mentl streɪn
szellemi beállítottságkif
  1. attitude of mind
   USA: æ'tʌ·tuː"d ʌ·v maɪ'nd UK: ætɪtjuːd ɔv maɪnd
szellemi befogadóképességfn
  1. átv range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
szellemi depresszióban szenvedkif
  1. mentally afflicted
   USA: me'nʌ·liː· ʌ·flɪ'ktʌ·d UK: mentəliː əflɪktɪd
szellemi dermedtségfn
  1. stupor
   USA: stuː'pəː· UK: stjuːpər
szellemidézésfn
  1. necromancy
   USA: ne'krʌ·mæ"nsiː· UK: nekrəmænsiː
szellemidézőfn
  1. necromancer
   UK: nekrəmænsər
  1. rég irod conjurer
   UK: kʌnʤərər
szellemi erőfeszítésfn
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
szellemi exportkif
  1. invisible exports
   USA: ɪ"nvɪ'zʌ·bʌ·l e'kspɔː·rts UK: ɪnvɪzəbl ɪkspɔːts
szellemi foglalkozásfn
  1. profession
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·n UK: prəfeʃn
szellemi fokkif
  1. mental age
   USA: me'ntʌ·l eɪ'ʤ UK: mentl eɪʤ
szellemi kaliberfn
  1. stature
   USA: stæ'tʃəː· UK: stætʃər
szellemi képességkif
  1. power of mind
   USA: paʊ'əː· ʌ·v maɪ'nd UK: paʊər ɔv maɪnd
szellemi képességeit használjai
  1. intellectualize
   UK: ɪntɪlektjʊəlaɪz
szellemi kifáradásfn
szellemi kimerültségfn
szellemileghsz
  1. spiritually
   USA: spɪ'rɪ·tʃʌ·wʌ·liː· UK: spɪrɪtʃʊəliː
szellemileg alacsonyrendű embermn
  1. pygmy
   USA: pɪ'gmiː· UK: pɪgmiː
  1. pigmy
   USA: pɪ'gmiː· UK: pɪgmiː
szellemileg a maga útját járó egyénfn
  1. maverick
   USA: mæ'vrɪ·k UK: mævərɪk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása