Összesen 177 találat 9 szótárban. Részletek
szeméti
  1. trash
   USA: træ'ʃ UK: træʃ
  1. sodding
   UK: sɔdɪŋ
  1. snotty
   UK: snɔtiː
  1. biz scum
   USA: skʌ'm UK: skʌm
  1. átv rubbishy
   UK: rʌbɪʃiː
  1. rubbish
   USA: rʌ'bɪ·ʃ UK: rʌbɪʃ
  1. refuse
   USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
  1. A zöld (vagy kerti) hulladék elszállítása péntekenként történik.
    1. Green (or garden) refuse is disposed on Fridays.
  1. US punk
   USA: pʌ'ŋk UK: pʌŋk
  1. offal
   UK: ɔfl
  1. átv muck
   USA: mʌ'k UK: mʌk
  1. mess
   USA: me's UK: mes
  1. szl mangy
   USA: meɪ'nʤiː· UK: meɪnʤiː
  1. litter
   USA: lɪ'təː· UK: lɪtər
 1. US
  1. garbage
   USA: gɔ'rbɪ·ʤ UK: gɑbɪʤ
  1. dust
   USA: dʌ'st UK: dʌst
  1. biz átv dross
   USA: drɔː's UK: drɔs
  1. biz US dreck
  1. US discard
   USA: dɪ"skɔ'rd UK: dɪskɑd
szemét-mn
  1. biz scummy
   UK: skʌmiː
szemét alakfn
  1. tabu turd
   UK: təːd
szemét beköti vkineki
  1. blindfold
   USA: blaɪ'ndfoʊ"ld UK: blaɪndfoʊld
szemét; butaság,szamárság,ostobaságfn
  1. rubbish
   USA: rʌ'bɪ·ʃ UK: rʌbɪʃ
szemétdombfn
  1. tip
   USA: tɪ'p UK: tɪp
  1. scrap-heap
   UK: skræphiːp
  1. rubbish heap
   USA: rʌ'bɪ·ʃ hiː'p UK: rʌbɪʃ hiːp
  1. refuse dump
   USA: re'fyuː"z dʌ'mp UK: rɪfjuːz dʌmp
  1. midden
   UK: mɪdn
  1. garbage heap
   USA: gɔ'rbɪ·ʤ hiː'p UK: gɑbɪʤ hiːp
  1. dunghill
   UK: dʌŋhɪl
  1. clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
szemétégetőfn
  1. incinerator
   USA: ɪ"nsɪ'nəː·eɪ"təː· UK: ɪnsɪnəreɪtər
szemétégető kazánkif
  1. refuse burner
   USA: re'fyuː"z bəː'nəː· UK: rɪfjuːz bəːnər
szemét eltávolításakif
  1. refuse disposal
   USA: re'fyuː"z dɪ"spoʊ'zʌ·l UK: rɪfjuːz dɪspoʊzl
szemét E mailfn
  1. spam
   USA: spæ'm UK: spæm
szemétgödörfn
 1. mezőg
  1. cesspit
   UK: sespɪt
szemét gyüjtökif
  1. refuse collector
   USA: re'fyuː"z kle'ktəː· UK: rɪfjuːz kəlektər
szeméthalfn
  1. rég fry
   USA: fraɪ' UK: fraɪ
szemétkediki
  1. bugger sy around
   USA: bʌ'gəː· saɪ' əː·aʊ'n
  1. bugger sy about
   USA: bʌ'gəː· saɪ' ʌ·baʊ't
szemétkosárfn
  1. litter bin
   USA: lɪ'təː· bɪ'n UK: lɪtər bɪn
  1. litter basket
   USA: lɪ'təː· bæ'skʌ·t UK: lɪtər bɑskɪt
szemétkupacfn
  1. sweepings
   UK: swiːpɪŋz
szemétládafn
  1. yuk
   USA: yʌ'k
  1. yuck
   USA: yʌ'k
  1. trash can
   USA: træ'ʃ kʌ·n UK: træʃ kæn
  1. refuse bin
   USA: re'fyuː"z bɪ'n UK: rɪfjuːz bɪn
  1. US garbage can
   USA: gɔ'rbɪ·ʤ kʌ·n UK: gɑbɪʤ kæn
  1. dustbin
   USA: dʌ'stbɪ"n UK: dʌstbɪn
  1. creep
   USA: kriː'p UK: kriːp
  1. bin / waste-paper -
   USA: bɪ'n weɪ'stpeɪ"pəː· UK: bɪn weɪstpeɪpər
  1. ash-can
   UK: æʃkæn
szemétláda (ember)fn
szemétlapátfn
  1. dustpan
   UK: dʌstpæn
  1. dust-pan
   UK: dʌstpæn
  1. dust pan
   USA: dʌ'st pæ'n UK: dʌst pæn
szemétledobófn
  1. solid waste chute
   USA: sɔ'lʌ·d weɪ'st ʃuː't UK: sɔlɪd weɪst ʃuːt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása