COVID-19 Fight
Összesen 84 találat 9 szótárban. Részletek
szemléli
  1. muster
   USA: mʌ'stəː· UK: mʌstər
  1. irod mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
  1. contemplate
   USA: kɔ'ntʌ·mpleɪ"t UK: kɔntəmpleɪt
  1. consider
   USA: kʌ·nsɪ'dəː· UK: kənsɪdər
szemléletfn
  1. átv approach
   USA: ʌ·proʊ'tʃ UK: əproʊtʃ
szemléletesmn
  1. picturesque
   USA: pɪ'ktʃəː·e·sk UK: pɪktʃəresk
  1. graphic
   USA: græ'fɪ·k UK: græfɪk
szemléletesenhsz
  1. graphically
   USA: græ'fɪ·kliː· UK: græfɪkliː
szemléleti módfn
  1. angle
   USA: æ'ŋgʌ·l UK: æŋgl
szemléletmódfn
  1. outlook
   USA: aʊ'tlʊ"k UK: aʊtlʊk
  1. approach
   USA: ʌ·proʊ'tʃ UK: əproʊtʃ
szemlélőfn
  1. viewer
   USA: vyuː'əː· UK: vjuːər
  1. bystander
   USA: baɪ'stæ"ndəː· UK: baɪstændər
  1. beholder
   USA: biː·hoʊ'ldəː· UK: bɪhoʊldər
szemlélődésfn
  1. introspection
   USA: ɪ"ntroʊ·spe'kʃʌ·n UK: ɪntrəspekʃn
  1. contemplation
   USA: kɔ"ntʌ·mpleɪ'ʃʌ·n UK: kɔntəmpleɪʃn
szemlélődiki
  1. contemplate
   USA: kɔ'ntʌ·mpleɪ"t UK: kɔntəmpleɪt
szemlélődőfn
  1. contemplative
   USA: kʌ·nte'mplʌ·tɪ·v UK: kəntemplətɪv
szemlélődő életet folytató emberfn
  1. contemplative
   USA: kʌ·nte'mplʌ·tɪ·v UK: kəntemplətɪv
szemlélteti
  1. exemplify
   USA: ɪ·gze'mplʌ·faɪ" UK: ɪgzemplɪfaɪ
  1. demonstrate
   USA: de'mʌ·nstreɪ"t UK: demənstreɪt
  1. demonstrate
   USA: de'mʌ·nstreɪ"t UK: demənstreɪt
szemléltetésfn
  1. showing
   USA: ʃoʊ'ɪ·ŋ UK: ʃoʊɪŋ
  1. exemplification
   UK: ɪgzemplɪfɪkeɪʃn
 1. okt
  1. demonstration
   USA: de"mʌ·nstreɪ'ʃʌ·n UK: demənstreɪʃn
szemléltetőmn
  1. illustrative
   USA: ɪ"lʌ'strʌ·tɪ·v UK: ɪləstrətɪv
szemléltető eszközfn
  1. visual aid
   USA: vɪ'ʒʌ·wʌ·l eɪ'd UK: vɪʒʊəl eɪd
szemléltető órafn
szemléltető példafn
kifejező, szemléletesmn
  1. expressive
   USA: ɪ·kspre'sɪ·v UK: ɪkspresɪv
szemlélésfn
  1. Schau
   'ʃaʊ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása