COVID-19 Fight
Összesen 126 találat 9 szótárban. Részletek
szemlefn
  1. visitation
   USA: vɪ"zʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: vɪzɪteɪʃn
 1. kat
  1. survey
   USA: səː'veɪ" UK: səːveɪ
 2. kat
  1. review
   USA: riː"vyuː' UK: rɪvjuː
 3. kat
  1. parade
   USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
  1. muster
   USA: mʌ'stəː· UK: mʌstər
szemlefutás (harisnyán)fn
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
szemlencsefn
  1. ocular
   UK: ɔkjʊlər
  1. eyepiece
   USA: aɪ'piː"s UK: aɪpiːs
  1. eye-glass
   USA: aɪ'glæ"s UK: aɪglɑs
  1. crystalline lens
   USA: krɪ'stʌ·laɪ"n le'nz UK: krɪstəlaɪn lɔns
szemlencse-mn
 1. orv
  1. crystalline
   USA: krɪ'stʌ·laɪ"n UK: krɪstəlaɪn
szemlencse nyílásafn
  1. sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
szemleútelölj
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
halottkém szemlekif
  1. post-mortem examination
   USA: poʊ·stmɔː'rte·m ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: poʊstmɔːtəm ɪgzæmɪneɪʃn
helyszíni szemlefn
emberi szemlencsekif
  1. crystalline lens
   USA: krɪ'stʌ·laɪ"n le'nz UK: krɪstəlaɪn lɔns
képvisszafordító szemlencsefn
  1. erector
   USA: ɪ·re'ktəː· UK: ɪrektər
szemléli
  1. muster
   USA: mʌ'stəː· UK: mʌstər
  1. irod mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
  1. contemplate
   USA: kɔ'ntʌ·mpleɪ"t UK: kɔntəmpleɪt
  1. consider
   USA: kʌ·nsɪ'dəː· UK: kənsɪdər
szemléletfn
  1. átv approach
   USA: ʌ·proʊ'tʃ UK: əproʊtʃ
szemléletesmn
  1. picturesque
   USA: pɪ'ktʃəː·e·sk UK: pɪktʃəresk
  1. graphic
   USA: græ'fɪ·k UK: græfɪk
szemléletesenhsz
  1. graphically
   USA: græ'fɪ·kliː· UK: græfɪkliː
szemléleti módfn
  1. angle
   USA: æ'ŋgʌ·l UK: æŋgl
szemléletmódfn
  1. outlook
   USA: aʊ'tlʊ"k UK: aʊtlʊk
  1. approach
   USA: ʌ·proʊ'tʃ UK: əproʊtʃ
szemlélőfn
  1. viewer
   USA: vyuː'əː· UK: vjuːər
  1. bystander
   USA: baɪ'stæ"ndəː· UK: baɪstændər
  1. beholder
   USA: biː·hoʊ'ldəː· UK: bɪhoʊldər
szemlélődésfn
  1. introspection
   USA: ɪ"ntroʊ·spe'kʃʌ·n UK: ɪntrəspekʃn
  1. contemplation
   USA: kɔ"ntʌ·mpleɪ'ʃʌ·n UK: kɔntəmpleɪʃn
szemlélődiki
  1. contemplate
   USA: kɔ'ntʌ·mpleɪ"t UK: kɔntəmpleɪt
szemlélődőfn
  1. contemplative
   USA: kʌ·nte'mplʌ·tɪ·v UK: kəntemplətɪv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása