Összesen 179 találat 9 szótárban. Részletek
szennyfn
  1. squalor
   USA: skwɔ'ləː· UK: skwɔlər
  1. átv muck
   USA: mʌ'k UK: mʌk
  1. grime
   USA: graɪ'm UK: graɪm
  1. filth
   USA: fɪ'lθ UK: fɪlθ
  1. dirt
   USA: dəː't UK: dəːt
szennyesfn
  1. wash
   USA: wɔ'ʃ UK: wɔʃ
  1. Kiteregeti a szennyest.
    1. One does not wash one's dirty linen in public.
    1. To wash one's dirty linen in public.
    1. One does not wash one's dirty linen in public.
    1. To wash one's dirty linen in public.
  1. turbid
   UK: təːbɪd
  1. soiled
   USA: sɔɪ'ld UK: sɔɪld
  1. muddy
   USA: mʌ'diː· UK: mʌdiː
  1. biz messy
   USA: me'siː· UK: mesiː
  1. laundry
   USA: lɔː'ndriː· UK: lɔːndriː
  1. filthy
   USA: fɪ'lθiː· UK: fɪlθiː
  1. drossy
   UK: drɔsiː
  1. dirty
   USA: dəː'tiː· UK: dəːtiː
  1. Kiteregeti a szennyest.
    1. One does not wash one's dirty linen in public.
    1. To wash one's dirty linen in public.
    1. One does not wash one's dirty linen in public.
    1. To wash one's dirty linen in public.
szennyes fehérneműkif
  1. soiled linen
   USA: sɔɪ'ld lɪ'nʌ·n UK: sɔɪld lɪnɪn
  1. foul linen
   USA: faʊ'l lɪ'nʌ·n UK: faʊl lɪnɪn
szennyeskosárfn
  1. linen basket
   USA: lɪ'nʌ·n bæ'skʌ·t UK: lɪnɪn bɑskɪt
  1. laundry basket
   USA: lɔː'ndriː· bæ'skʌ·t UK: lɔːndriː bɑskɪt
szennyességfn
  1. squalor
   USA: skwɔ'ləː· UK: skwɔlər
  1. filthiness
   UK: fɪlθɪnəs
szennyestartókif
  1. linen pin
   USA: lɪ'nʌ·n pɪ'n UK: lɪnɪn pɪn
  1. hamper
   USA: hæ'mpəː· UK: hæmpər
szennyezi
  1. vitiate
   UK: vɪʃɪeɪt
  1. pollute
   USA: pʌ·luː't UK: pəluːt
  1. contaminate
   USA: kʌ·ntæ'mʌ·neɪ"t UK: kəntæmɪneɪt
szennyezésfn
  1. átv pollution
   USA: pʌ·luː'ʃʌ·n UK: pəluːʃn
  1. contamination
   USA: kʌ·ntæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kəntæmɪneɪʃn
szennyezés eltávolításafn
  1. decontamination
   USA: diː·kʌ·ntæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: diːkəntæmɪneɪʃn
szennyezetlenmn
  1. untainted
   USA: ʌ·nteɪ'ntʌ·d UK: ʌnteɪntɪd
  1. unpolluted
   UK: ʌnpəluːtɪd
  1. uncontaminated
   USA: ʌ"nkʌ·ntæ'mʌ·neɪ"tʌ·d UK: ʌnkəntæmɪneɪtɪd
szennyezettmn
  1. vitiated
   UK: vɪʃɪeɪtɪd
  1. tainted
   USA: teɪ'ntʌ·d UK: teɪntɪd
  1. polluted
   USA: pʌ·luː'tʌ·d UK: pəluːtɪd
  1. feculent
   UK: fekjʊlənt
  1. contaminated
   USA: kʌ·ntæ'mʌ·neɪ"tʌ·d UK: kəntæmɪneɪtɪd
szennyezettségfn
  1. foulness
   USA: faʊ'lnʌ·s UK: faʊlnəs
  1. contamination
   USA: kʌ·ntæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kəntæmɪneɪʃn
szennyezőfn
  1. pollutant
   USA: pʌ·luː'tʌ·nt UK: pəluːtənt
szennyező anyagfn
  1. contamination
   USA: kʌ·ntæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kəntæmɪneɪʃn
  1. contaminant
   USA: kʌ·ntæ'mʌ·nʌ·nt UK: kəntæmɪnənt
szennyező anyagokfn
  1. impurities
   USA: ɪ"mpyʊ'rʌ·tiː·z UK: ɪmpjuːrɪtɪz
szennyeződésfn
  1. átv pollution
   USA: pʌ·luː'ʃʌ·n UK: pəluːʃn
  1. impurities
   USA: ɪ"mpyʊ'rʌ·tiː·z UK: ɪmpjuːrɪtɪz
  1. biz átv dross
   USA: drɔː's UK: drɔs
  1. crock
   USA: krɔ'k UK: krɔk
  1. contamination
   USA: kʌ·ntæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kəntæmɪneɪʃn
szennyeződésektől mentesmn
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
szennyeződiki
  1. dirty
   USA: dəː'tiː· UK: dəːtiː
szennyfoltfn
  1. átv blemish
   USA: ble'mɪ·ʃ UK: blemɪʃ
szennyirodalomfn
  1. szl tripe
   USA: traɪ'p UK: traɪp
  1. biz dross
   USA: drɔː's UK: drɔs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása