COVID-19 Fight
Összesen 469 találat 10 szótárban. Részletek
szentmn
  1. sanctified
   UK: sæŋktɪfaɪd
  1. saintly
   USA: seɪ'ntliː· UK: seɪntliː
  1. sainted
   USA: seɪ'ntʌ·d UK: seɪntɪd
  1. saint
   USA: seɪ'nt UK: seɪnt
  1. sacred
   USA: seɪ'krʌ·d UK: seɪkrɪd
  1. holy
   USA: hoʊ'liː· UK: hoʊliː
  1. hieratic
   UK: haɪərætɪk
  1. bounden
   UK: baʊndən
  1. blessed
   USA: ble'st UK: blest
szent a béke!kif
  1. no hard feelings!
   USA: noʊ' hɔ'rd fiː'lɪ·ŋz UK: noʊ hɑd fiːlɪŋz
szentbeszédfn
 1. vall
  1. sermon
   USA: səː'mʌ·n UK: səːmən
  1. homily
   USA: hɔ'mʌ·liː· UK: hɔmɪliː
szent bibliakif
  1. holy bible
   USA: hoʊ'liː· baɪ'bʌ·l UK: hoʊliː baɪbl
szenteli
  1. devote
   USA: dɪ·voʊ't UK: dɪvoʊt
  1. US dedicate
   USA: de'dʌ·keɪ"t UK: dedɪkeɪt
  1. consecrate
   USA: kɔ'nsʌ·kreɪ"t UK: kɔnsɪkreɪt
szentel, áldoz (pl. idöt, figyelmet)i
  1. devote
   USA: dɪ·voʊ't UK: dɪvoʊt
szentelésfn
  1. consecration
   USA: kɔ"nsʌ·kreɪ'ʃʌ·n UK: kɔnsɪkreɪʃn
 1. vall
  1. benediction
   USA: be"nʌ·dɪ'kʃʌ·n UK: benɪdɪkʃn
szent életűmn
  1. holy
   USA: hoʊ'liː· UK: hoʊliː
szent életű hinduk közösségefn
  1. ashram
   UK: æʃræm
szentéletűségfn
  1. sanctity
   USA: sæ'ŋktʌ·tiː· UK: sæŋktɪtiː
  1. rég sanctimony
   USA: sæ'ŋktʌ·moʊ"niː· UK: sæŋktɪməniː
szentelményekfn
  1. sacramentals
   UK: sækrəmentlz
szentelőfn
  1. sanctifier
   UK: sæŋktɪfaɪər
szenteltmn
  1. sacred
   USA: seɪ'krʌ·d UK: seɪkrɪd
  1. consecrate
   USA: kɔ'nsʌ·kreɪ"t UK: kɔnsɪkreɪt
  1. blessed
   USA: ble'st UK: blest
szenteltségfn
  1. sacredness
   USA: seɪ'krʌ·dnʌ·s UK: seɪkrɪdnəs
szenteltvízhintőfn
 1. vall
  1. Asperges
   UK: æspəːʤiːz
szenteltvíztartófn
 1. vall
  1. stoop
   USA: stuː'p UK: stuːp
szentélyfn
  1. shrine
   USA: ʃraɪ'n UK: ʃraɪn
  1. sanctum
   USA: sæ'ŋktʌ·m UK: sæŋktəm
  1. sanctuary
   USA: sæ'ŋktʃuː·e"riː· UK: sæŋktʃʊəriː
  1. chancel
   UK: tʃɑnsl
 1. épít
  1. apse
   UK: æps
szentélyrekesztő falfn
 1. épít
  1. screen
   USA: skriː'n UK: skriːn
szent emlékűmn
  1. sainted
   USA: seɪ'ntʌ·d UK: seɪntɪd
szentesíti
 1. jog
  1. sanction
   USA: sæ'ŋʃʌ·n UK: sæŋkʃn
  1. sanctify
   USA: sæ'ŋktʌ·faɪ· UK: sæŋktɪfaɪ
  1. consecrate
   USA: kɔ'nsʌ·kreɪ"t UK: kɔnsɪkreɪt
  1. canonize
   UK: kænənaɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása