COVID-19 Fight
Összesen 116 találat 8 szótárban. Részletek
szeretetfn
  1. love
   USA: lʌ'v UK: lʌv
  1. liking
   USA: laɪ'kɪ·ŋ UK: laɪkɪŋ
  1. fondness
   USA: fɔ'ndnʌ·s UK: fɔndnəs
  1. attachment
   USA: ʌ·tæ'tʃmʌ·nt UK: ətætʃmənt
  1. affection
   USA: ʌ·fe'kʃʌ·n UK: əfekʃn
szeretetházfn
  1. alms-house
   UK: ɑmzhaʊs
szeretetlenmn
  1. unnatural
   USA: ʌ·nnæ'tʃəː·ʌ·l UK: ʌnnætʃrəl
  1. loveless
   USA: lʌ'vlʌ·s UK: lʌvləs
  1. callous
   USA: kæ'lʌ·s UK: kæləs
szeretetmegnyilvánuláskif
  1. demonstration of love
   USA: de"mʌ·nstreɪ'ʃʌ·n ʌ·v lʌ'v UK: demənstreɪʃn ɔv lʌv
szeretet nélkülimn
  1. unloving
   UK: ʌnlʌvɪŋ
  1. loveless
   USA: lʌ'vlʌ·s UK: lʌvləs
szeretetotthonfn
  1. rest home
   USA: re'st hoʊ'm UK: rest hoʊm
szeretetreméltómn
  1. likeable
   USA: laɪ'kʌ·bʌ·l UK: laɪkəbl
  1. likable
   USA: laɪ'kʌ·bʌ·l UK: laɪkəbl
  1. biz US clever
   USA: kle'vəː· UK: klevər
szeretetre méltómn
  1. rég merry
   USA: me'riː· UK: meriː
  1. lovely
   USA: lʌ'vliː· UK: lʌvliː
  1. loveable
   UK: lʌvəbl
  1. lovable
   USA: lʌ'vʌ·bʌ·l UK: lʌvəbl
  1. likeable
   USA: laɪ'kʌ·bʌ·l UK: laɪkəbl
  1. likable
   USA: laɪ'kʌ·bʌ·l UK: laɪkəbl
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. amiable
   USA: eɪ'miː·ʌ·bʌ·l UK: eɪmɪəbl
  1. agreeable
   USA: ʌ·griː'ʌ·bʌ·l UK: əgriːəbl
szeretetreméltóságfn
  1. suavity
   UK: swɑvɪtiː
  1. loveliness
   UK: lʌvlɪnəs
  1. amiability
   USA: eɪ"miː·ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: eɪmɪəbɪlɪtiː
szeretettmn
  1. beloved
   USA: bʌ·lʌ'vʌ·d UK: bɪlʌvɪd
szeretettelhsz
  1. fondly
   USA: fɔ'ndliː· UK: fɔndliː
  1. affectionately
   USA: ʌ·fe'kʃʌ·nʌ·tliː· UK: əfekʃənətliː
szeretetteljesmn
  1. benevolent
   USA: bʌ·ne'vʌ·lʌ·nt UK: bɪnevələnt
  1. affectionate
   USA: ʌ·fe'kʃʌ·nʌ·t UK: əfekʃənət
szeretettel küldikif
  1. send one's love
   USA: se'nd wʌ'nz lʌ'v UK: send wʌnz lʌv
szeretettel üdvözlömkif
  1. give my love to
   USA: gɪ'v maɪ' lʌ'v tʌ· UK: gɪv maɪ lʌv tuː
  1. give him my kind regards
   USA: gɪ'v ɪ"m maɪ' kaɪ'nd rɪ·gɔ'rdz UK: gɪv hɪm maɪ kaɪnd rɪgɑdz
  1. give her my love
   USA: gɪ'v həː' maɪ' lʌ'v UK: gɪv həːr maɪ lʌv
szeretetvendégségfn
szeretet/vonzalomfn
  1. affection
   USA: ʌ·fe'kʃʌ·n UK: əfekʃn
kényeztető szeretetfn
  1. fondness
   USA: fɔ'ndnʌ·s UK: fɔndnəs
rokoni szeretetkif
  1. cousinly affection
   UK: kʌznliː əfekʃn
művészetek szeretetefn
  1. virtuosity
   USA: vəː·tʃuː·ɔ'sʌ·tiː· UK: vəːtʃʊɔsɪtiː
fiúi szeretetet nem tanúsítómn
  1. unfilial
   UK: ʌnfɪljəl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása