COVID-19 Fight
Összesen 350 találat 11 szótárban. Részletek
szerzőfn
  1. writer
   USA: raɪ'təː· UK: raɪtər
  1. winner
   USA: wɪ'nəː· UK: wɪnər
  1. originator
   USA: əː·ɪ'ʤʌ·neɪ"təː· UK: ərɪʤɪneɪtər
  1. getter
   USA: ge'təː· UK: getər
  1. author
   USA: ɔː'θəː· UK: ɔːθər
szerződésfn
  1. treaty
   USA: triː'tiː· UK: triːtiː
  1. pact
   USA: pæ'kt UK: pækt
  1. engagement
   USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: ɪngeɪʤmənt
  1. És ez is a te kezed írása? - nyújtotta felé régi szerződésüket.
    1. And is THIS also your handwriting? extending towards her the mutual engagement.
  1. covenant
   USA: kʌ'vʌ·nʌ·nt UK: kʌvənənt
  1. convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
  1. contract
   USA: kʌ·ntræ'kt UK: kɔntrækt
  1. Aláírt egy szerződést a háza eladásáról, de meggondolta magát és mégis ott akar maradni.
    1. She signed a contract to sell her house but now she has changed her mind and want to stay.
  1. concord
   USA: kɔ'nkəː·d UK: kɔŋkɔːd
  1. compact
   USA: kʌ·mpæ'kt UK: kɔmpækt
szerződés - A Phare meghatározása szerint (PHARE)fn
  1. contract
   USA: kʌ·ntræ'kt UK: kɔntrækt
szerződésen kívüli károkozásfn
  1. tort
   USA: tɔː'rt UK: tɔːt
szerződés érvényességi idejefn
  1. contract time
   USA: kʌ·ntræ'kt taɪ'm UK: kɔntrækt taɪm
szerződés érvényességi ideje (PHARE)kif
  1. contract time
   USA: kʌ·ntræ'kt taɪ'm UK: kɔntrækt taɪm
szerződésesmn
  1. contractual
   USA: kʌ·ntræ'ktʃuː·ʌ·l UK: kəntræktʃʊəl
szerződéses árkif
  1. contract price
   USA: kʌ·ntræ'kt praɪ's UK: kɔntrækt praɪs
szerződéses ár (PHARE)kif
  1. contract price
   USA: kʌ·ntræ'kt praɪ's UK: kɔntrækt praɪs
szerződéses kötelezettség (EU)kif
  1. contractual obligations
   USA: kʌ·ntræ'ktʃuː·ʌ·l ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·nz UK: kəntræktʃʊəl ɔblɪgeɪʃnz
szerződéses kötelezettség (PHARE)kif
szerződéses munkásokkif
  1. indentured labour
   USA: ɪ"nde'ntʃəː·d leɪ'bəː· UK: ɪndentʃəd leɪbər
szerződéses tarifakif
  1. conventional tariff
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l te'rʌ·f UK: kənvenʃənl tærɪf
szerződéses viszonyfn
 1. jog
  1. privity
   UK: prɪvɪtiː
szerződés (EU)fn
  1. contract
   USA: kʌ·ntræ'kt UK: kɔntrækt
szerződés felbontása (EU)kif
  1. terminating of contract
   USA: təː'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ ʌ·v kʌ·ntræ'kt UK: təːmɪneɪtɪŋ ɔv kɔntrækt
szerződés felbontása (PHARE)kif
  1. terminating a contract
   USA: təː'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ eɪ' kʌ·ntræ'kt UK: təːmɪneɪtɪŋ eɪ kɔntrækt
szerződésimn
  1. contractual
   USA: kʌ·ntræ'ktʃuː·ʌ·l UK: kəntræktʃʊəl
szerződési forma (EU)kif
  1. contract form
   USA: kʌ·ntræ'kt fɔː'rm UK: kɔntrækt fɔːm
szerződési formanyomtatványkif
  1. contract form
   USA: kʌ·ntræ'kt fɔː'rm UK: kɔntrækt fɔːm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása