Összesen 228 találat 9 szótárban. Részletek
szolgálatfn
  1. serving
   USA: səː'vɪ·ŋ UK: səːvɪŋ
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. ministration
   USA: mɪ"nʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: mɪnɪstreɪʃn
  1. employ
   USA: ʌ·mplɔɪ' UK: ɪmplɔɪ
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
  1. Tom rendőr, és elég gyakran van éjszaka is szolgálatban.
    1. Tom is a policeman, and he is very often on duty at night.
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
szolgálatába fogadi
  1. hire
   USA: haɪ'r UK: haɪər
szolgálataiért megjutalmaz vkiti
  1. recompense a person for his services
   USA: re'kʌ·mpe"ns eɪ' pəː'sʌ·n frəː· hʌ·z səː'vʌ·sʌ·z UK: rekəmpens eɪ pəːsn fəː hɪz səːvɪsɪz
szolgálatait felajánljai
  1. volunteer
   USA: vɔ"lʌ·ntɪ'r UK: vɔləntɪər
szolgálatáraisz
  1. rég anon
   UK: ənɔn
szolgálatára álli
  1. attend
   USA: ʌ·te'nd UK: ətend
szolgálatára van vkineki
  1. be of service to sy
   USA: biː· ʌ·v səː'vʌ·s tʌ· saɪ'
szolgálatba állkif
  1. go out to service
   USA: goʊ' aʊ't tʌ· səː'vʌ·s UK: goʊ aʊt tuː səːvɪs
  1. go into service
   USA: goʊ' ɪ"ntʌ· səː'vʌ·s UK: goʊ ɪntuː səːvɪs
szolgálatba lép vkinéli
  1. take service with sy
   USA: teɪ'k səː'vʌ·s wʌ·ð saɪ'
szolgálatbankif
  1. on duty
   USA: ɔ'n dyuː'tiː· UK: ɔn djuːtiː
szolgálatban felmerülő munkafn
  1. fatigue
   USA: fʌ·tiː'g UK: fətiːg
szolgálatban levőmn
  1. orderly
   USA: ɔː'rdəː·liː· UK: ɔːdəliː
szolgálatért megjutalmaz vkiti
szolgálati beosztás jegyzékefn
  1. rota
   USA: roʊ'tʌ· UK: roʊtə
  1. roster
   USA: rɔ'stəː· UK: rɔstər
szolgálati bizonyítványfn
  1. testimonial
   USA: te"stʌ·moʊ'niː·ʌ·l UK: testɪmoʊnɪəl
szolgálati egyenruhafn
  1. undress
   USA: ʌ·ndre's UK: ʌndres
  1. undress uniform
   USA: ʌ·ndre's yuː'nʌ·fɔː"rm UK: ʌndres juːnɪfɔːm
szolgálati helyfn
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
szolgálati ideje alattkif
  1. during his term of office
   USA: dəː'ɪ·ŋ hʌ·z təː'm ʌ·v ɔː'fʌ·s UK: djʊərɪŋ hɪz təːm ɔv ɔfɪs
  1. during his tenure of office
   USA: dəː'ɪ·ŋ hʌ·z te'nyəː· ʌ·v ɔː'fʌ·s UK: djʊərɪŋ hɪz tenjʊər ɔv ɔfɪs
szolgálati jelvényfn
  1. badge
   USA: bæ'ʤ UK: bæʤ
szolgálati lakásfn
  1. lodging
   USA: lɔ'ʤɪ·ŋ UK: lɔʤɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása