COVID-19 Fight
Összesen 78 találat 9 szótárban. Részletek
szolgáltatási szerződés (EU)kif
  1. service contract
   USA: səː'vʌ·s kʌ·ntræ'kt UK: səːvɪs kɔntrækt
szolgáltatási szerződés - Olyan szerződések, amelyekben a vállalkozó bizonyos szolgáltatások, szakismeret vagy know-how nyújtására vállal kötelezettséget. A Phare által finanszírozott projektek végrehajtásánál rendszerint zárt pályázatok keretében ítélik kif
szolgáltatás; kiszolgálásfn
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
szolgáltatásokfn
  1. services
   USA: səː'vʌ·sʌ·z UK: səːvɪsɪz
  1. facilities
   USA: fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: fəsɪlɪtɪz
egésznapos szolgáltatáskif
információ szolgáltatásfn
  1. data retrieval
   USA: dæ'tʌ· riː·triː'vʌ·l UK: deɪtə rɪtriːvəl
járulékos szolgáltatásfn
  1. fringe benefit
   USA: frɪ'nʤ be'nʌ·fɪ"t UK: frɪnʤ benɪfɪt
karbantartási szolgáltatás (EU)kif
  1. maintenance service
   USA: meɪ'ntnʌ·ns səː'vʌ·s UK: meɪntənəns səːvɪs
kiterjesztett szolgáltatásokkif
  1. extended services
   USA: ɪ·kste'ndʌ·d səː'vʌ·sʌ·z UK: ɪkstendɪd səːvɪsɪz
extra szolgáltatásokat nem nyújtókif
  1. no frills
   USA: noʊ' frɪ'lz UK: noʊ frɪlz
integrált szolgáltatások digitális hálózatakif
  1. integrated services digital network
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d səː'vʌ·sʌ·z dɪ'ʤʌ·tʌ·l ne'twəː"k UK: ɪntɪgreɪtɪd səːvɪsɪz dɪʤɪtl netwəːk
karbantartási szolgáltatás (PHARE)kif
  1. maintenance service
   USA: meɪ'ntnʌ·ns səː'vʌ·s UK: meɪntənəns səːvɪs
integrált szolgáltatású digitális hálózatkif
eladás utáni szolgáltatás (EU)kif
  1. after sales service
   USA: æ'ftəː· seɪ'lz səː'vʌ·s UK: ɑftər seɪlz səːvɪs
eladás utáni szolgáltatás (PHARE)kif
  1. after sales service
   USA: æ'ftəː· seɪ'lz səː'vʌ·s UK: ɑftər seɪlz səːvɪs
feladatmeghatározás - Egy pályázat feltételei szerinti szolgáltatási igények és célkitűzések pontos meghatározása, esetenként az alkalmazandó módszereket és eszközöket is tartalmazza. (PHARE)kif
  1. terms of reference
   USA: təː'mz ʌ·v re'frʌ·ns UK: təːmz ɔv refrəns
szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE)kif
  1. technical proposal
   USA: te'knɪ·kʌ·l prʌ·poʊ'zʌ·l UK: teknɪkl prəpoʊzl
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket.kif
áruszállítói szerződés - A Phare-programok végrehajtásához szükséges árucikkek és berendezések beszerzésénél alkalmazzák. Az áruszállítás gyakran kapcsolódik össze kiegészítő szolgáltatásokkal - pl. szervíz, betanítás - , amelyek a szállítás szerves részékif
Központi Tanácsadói Nyilvántartás - Az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, amely azokat a személyeket és cégeket tartalmazza, amelyek a Phare és Tacis programok végrehajtásában áruk és/vagy szolgáltatások szállításával kívánnak közreműködni. (Pkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása