COVID-19 Fight
Összesen 116 találat 8 szótárban. Részletek
tágmn
  1. wide
   USA: waɪ'd UK: waɪd
  1. slack
   USA: slæ'k UK: slæk
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
  1. large
   USA: lɔ'rʤ UK: lɑʤ
  1. átv biz elastic
   USA: ʌ·læ'stɪ·k UK: ɪlæstɪk
  1. capacious
   USA: kʌ·peɪ'ʃʌ·s UK: kəpeɪʃəs
  1. broad
   USA: brɔː'd UK: brɔːd
tágabb értelembenkif
  1. in a wider sense
   USA: ɪ'n eɪ' waɪ'dəː· se'ns UK: ɪn eɪ waɪdər sens
tágasmn
  1. spacious
   USA: speɪ'ʃʌ·s UK: speɪʃəs
  1. roomy
   USA: ruː'miː· UK: ruːmiː
  1. capacious
   USA: kʌ·peɪ'ʃʌ·s UK: kəpeɪʃəs
  1. ample
   USA: æ'mpʌ·l UK: æmpl
  1. airy
   USA: e'riː· UK: eəriː
tágas ismeret, tudásfn
  1. broadbase
   USA: brɔː'dbeɪ"s
tágas kényelmesmn
  1. commodious
   USA: kʌ·moʊ'diː·ʌ·s UK: kəmoʊdɪəs
tágas, levegösmn
  1. spacious
   USA: speɪ'ʃʌ·s UK: speɪʃəs
tágasságfn
  1. spaciousness
   UK: speɪʃəsnəs
  1. roominess
   USA: ruː'miː·nʌ·s
  1. capaciousness
   UK: kəpeɪʃəsnəs
tágíti
  1. open out
   USA: oʊ'pʌ·n aʊ't UK: oʊpən aʊt
  1. ease
   USA: iː'z UK: iːz
  1. dilate
   USA: daɪ·leɪ't UK: daɪleɪt
  1. broaden
   USA: brɔː'dʌ·n UK: brɔːdn
 1. műsz
  1. broach
   USA: broʊ'tʃ UK: broʊtʃ
tágításfn
  1. expansion
   USA: ɪ·kspæ'nʃʌ·n UK: ɪkspænʃn
tágítófn
  1. stretcher
   USA: stre'tʃəː· UK: stretʃər
tágító tüskefn
 1. fémip
  1. mandrel
   UK: mændrəl
tágra nyíltkif
  1. wide open
   USA: waɪ'd oʊ'pʌ·n UK: waɪd oʊpən
tágra nyílt szeműmn
tág teret biztosít vkineki
  1. give sy rope
   USA: gɪ'v saɪ' roʊ'p
  1. give sy plenty of rope
   USA: gɪ'v saɪ' ple'niː· ʌ·v roʊ'p
táguli
  1. slacken
   USA: slæ'kʌ·n UK: slækən
  1. slack
   USA: slæ'k UK: slæk
  1. expand
   USA: ɪ·kspæ'nd UK: ɪkspænd
  1. dilate
   USA: daɪ·leɪ't UK: daɪleɪt
  1. broaden
   USA: brɔː'dʌ·n UK: brɔːdn
táguli
  1. dilate
   USA: daɪ·leɪ't UK: daɪleɪt
tágulásfn
  1. slackening
   USA: slæ'kʌ·nɪ·ŋ UK: slækənɪŋ
  1. extension
   USA: ɪ·kste'nʃʌ·n UK: ɪkstenʃn
  1. expansiveness
   UK: ɪkspænsɪvnəs
 1. fiz
  1. ált expansion
   USA: ɪ·kspæ'nʃʌ·n UK: ɪkspænʃn
  1. enlargement
   USA: ʌ·nlɔ'rʤmʌ·nt UK: ɪnlɑʤmənt
  1. dilation
   USA: daɪ·leɪ'ʃʌ·n UK: daɪleɪʃn
  1. dilatation
   USA: dɪ"lʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: daɪleɪteɪʃən
tágulatfn
  1. dilation
   USA: daɪ·leɪ'ʃʌ·n UK: daɪleɪʃn
  1. dilatation
   USA: dɪ"lʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: daɪleɪteɪʃən
tágulékonymn
  1. expansive
   USA: ɪ·kspæ'nsɪ·v UK: ɪkspænsɪv
tágulékonyságfn
  1. expansiveness
   UK: ɪkspænsɪvnəs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása