COVID-19 Fight
Összesen 67 találat 9 szótárban. Részletek
tájékoztati
  1. put up to
   USA: pʊ't ʌ'p tʌ· UK: pʊt ʌp tuː
  1. biz prime
   USA: praɪ'm UK: praɪm
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
  1. instruct
   USA: ɪ"nstrʌ'kt UK: ɪnstrʌkt
  1. inform sy
   USA: ɪ"nfɔː'rm saɪ'
  1. advise
   USA: ʌ·dvaɪ'z UK: ədvaɪz
tájékoztatásfn
  1. coverage
   USA: kʌ'vrʌ·ʤ UK: kʌvərɪʤ
tájékoztatásfn
  1. reference
   USA: re'frʌ·ns UK: refrəns
  1. átv orientation
   USA: ɔː"riː·e·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɔːrɪenteɪʃn
  1. US line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. information
   USA: ɪ"nfɔː'rmeɪ'ʃʌ·n UK: ɪnfəmeɪʃn
  1. brief
   USA: briː'f UK: briːf
  1. Az üzenet éppoly kurta volt, mint amilyen semmitmondó.
    1. The message was as brief as it was unhelpful.
tájékoztatásárakif
  1. for your guidance
   USA: frəː· yʊ'r gaɪ'dʌ·ns UK: fəː jɔːr gaɪdns
tájékoztatást adó jelzőtáblakif
  1. informative sign
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·tɪ·v saɪ'n UK: ɪnfɔːmətɪv saɪn
tájékoztatást szerez vmirőli
tájékoztat, beszámol vkinek vmirölkif
tájékoztat, beszámol vkinek vmirőlkif
tájékoztatnikif
  1. put in the picture
   USA: pʊ't ɪ'n ðiː· pɪ'ktʃəː· UK: pʊt ɪn ðiː pɪktʃər
tájékoztatófn
 1. pénz
  1. prospectus
   USA: prʌ·spe'ktʌ·s UK: prəspektəs
  1. informative
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·tɪ·v UK: ɪnfɔːmətɪv
  1. informant
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·nt UK: ɪnfɔːmənt
  1. handout
   USA: hæ'ndaʊ"t UK: hændaʊt
tájékoztató irodafn
  1. information bureau
   USA: ɪ"nfɔː'rmeɪ'ʃʌ·n byʊ'roʊ· UK: ɪnfəmeɪʃn bjʊəroʊ
tájékoztat vkiti
  1. put sy in the picture
   USA: pʊ't saɪ' ɪ'n ðiː· pɪ'ktʃəː·
tévesen tájékoztati
  1. misinform
   USA: mɪ"sɪ"nfɔː'rm UK: mɪsɪnfɔːm
félrevezető tájékoztatásfn
  1. misinformation
   USA: mɪ"sɪ"nfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: mɪsɪnfəmeɪʃn
részletes tájékoztatást kérünkkif
  1. full particulars will oblige
   USA: fʊ'l pəː·tɪ'kyʌ·ləː·z wʌ·l ʌ·blaɪ'ʤ UK: fʊl pətɪkjʊləz wɪl əbliːʒ
folyamatosan tájékoztat vkiti
  1. keep sy informed
   USA: kiː'p saɪ' ɪ"nfɔː'rmd
rendszeresen tájékoztat vkiti
  1. keep sy posted
   USA: kiː'p saɪ' poʊ'stʌ·d
rövid, tömör; tájékoztatfn
  1. brief
   USA: briː'f UK: briːf
  1. Az üzenet éppoly kurta volt, mint amilyen semmitmondó.
    1. The message was as brief as it was unhelpful.
tájékoztati
  1. orientieren
   oɐiɛn'tiːrən
  1. informieren
   ɪnfɔɐ'miːrən
  1. berichten
   bə'rɪçtən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása