COVID-19 Fight
tájékoztati
  1. put up to
   USA: pʊ't ʌ'p tʌ· UK: pʊt ʌp tuː
  1. biz prime
   USA: praɪ'm UK: praɪm
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
  1. instruct
   USA: ɪ"nstrʌ'kt UK: ɪnstrʌkt
  1. inform sy
   USA: ɪ"nfɔː'rm saɪ'
  1. advise
   USA: ʌ·dvaɪ'z UK: ədvaɪz
tájékoztat, beszámol vkinek vmirölkif
tájékoztat, beszámol vkinek vmirőlkif
tájékoztat vkiti
  1. put sy in the picture
   USA: pʊ't saɪ' ɪ'n ðiː· pɪ'ktʃəː·
tájékoztatnikif
  1. put in the picture
   USA: pʊ't ɪ'n ðiː· pɪ'ktʃəː· UK: pʊt ɪn ðiː pɪktʃər
tájékoztatásfn
  1. coverage
   USA: kʌ'vrʌ·ʤ UK: kʌvərɪʤ
tájékoztatásfn
  1. reference
   USA: re'frʌ·ns UK: refrəns
  1. átv orientation
   USA: ɔː"riː·e·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɔːrɪenteɪʃn
  1. US line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. information
   USA: ɪ"nfɔː'rmeɪ'ʃʌ·n UK: ɪnfəmeɪʃn
  1. brief
   USA: briː'f UK: briːf
  1. Az üzenet éppoly kurta volt, mint amilyen semmitmondó.
    1. The message was as brief as it was unhelpful.
tájékoztatást adó jelzőtáblakif
  1. informative sign
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·tɪ·v saɪ'n UK: ɪnfɔːmətɪv saɪn
tájékoztatást szerez vmirőli
tájékoztatásárakif
  1. for your guidance
   USA: frəː· yʊ'r gaɪ'dʌ·ns UK: fəː jɔːr gaɪdns
tájékoztatófn
 1. pénz
  1. prospectus
   USA: prʌ·spe'ktʌ·s UK: prəspektəs
  1. informative
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·tɪ·v UK: ɪnfɔːmətɪv
  1. informant
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·nt UK: ɪnfɔːmənt
  1. handout
   USA: hæ'ndaʊ"t UK: hændaʊt
tájékoztató irodafn
  1. information bureau
   USA: ɪ"nfɔː'rmeɪ'ʃʌ·n byʊ'roʊ· UK: ɪnfəmeɪʃn bjʊəroʊ
tévesen tájékoztati
  1. misinform
   USA: mɪ"sɪ"nfɔː'rm UK: mɪsɪnfɔːm
folyamatosan tájékoztat vkiti
  1. keep sy informed
   USA: kiː'p saɪ' ɪ"nfɔː'rmd
rendszeresen tájékoztat vkiti
  1. keep sy posted
   USA: kiː'p saɪ' poʊ'stʌ·d
félrevezető tájékoztatásfn
  1. misinformation
   USA: mɪ"sɪ"nfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: mɪsɪnfəmeɪʃn
részletes tájékoztatást kérünkkif
  1. full particulars will oblige
   USA: fʊ'l pəː·tɪ'kyʌ·ləː·z wʌ·l ʌ·blaɪ'ʤ UK: fʊl pətɪkjʊləz wɪl əbliːʒ
rövid, tömör; tájékoztatfn
  1. brief
   USA: briː'f UK: briːf
  1. Az üzenet éppoly kurta volt, mint amilyen semmitmondó.
    1. The message was as brief as it was unhelpful.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása