Összesen 85 találat 7 szótárban. Részletek
támaszti
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. átv stir up
   USA: stəː' ʌ'p UK: stəːr ʌp
  1. átv stay
   USA: steɪ' UK: steɪ
 1. épít
  1. prop
   USA: prɔ'p UK: prɔp
  1. lean
   USA: liː'n UK: liːn
  1. A falnak támasztotta a létrát.
    1. He leaned the ladder against the wall.
  1. átv found
   USA: faʊ'nd UK: faʊnd
  1. chock
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔk
támaszti
  1. stay
   USA: steɪ' UK: steɪ
  1. stanchion
   UK: stæntʃən
  1. prop
   USA: prɔ'p UK: prɔp
 1. épít
  1. átv needle
   USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
támasztásfn
 1. épít
  1. shoulder
   USA: ʃoʊ'ldəː· UK: ʃoʊldər
támasztékfn
 1. műsz
  1. supporter
   USA: sʌ·pɔː'rtəː· UK: səpɔːtər
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. stay
   USA: steɪ' UK: steɪ
 2. épít
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. stanchion
   UK: stæntʃən
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. jack
   USA: ʤæ'k UK: ʤæk
 3. épít
  1. bearing
   USA: be'rɪ·ŋ UK: beərɪŋ
  1. bearer
   USA: be'rəː· UK: beərər
támasztékkal elláti
  1. stanchion
   UK: stæntʃən
támasztómn
  1. supporting
   USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ UK: səpɔːtɪŋ
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. jack
   USA: ʤæ'k UK: ʤæk
támasztóéki
 1. épít
  1. átv needle
   USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
támasztó ékfn
  1. chock
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔk
támasztógerendafn
 1. épít
  1. upright
   USA: ʌ'praɪ"t UK: ʌpraɪt
  1. upright pole
   USA: ʌ'praɪ"t poʊ'l UK: ʌpraɪt poʊl
 2. bány
  1. strut
   USA: strʌ't UK: strʌt
  1. rest bar
   USA: re'st bɔ'r UK: rest bɑr
 3. épít
  1. needle
   USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
 4. épít
  1. buttress
   USA: bʌ'trʌ·s UK: bʌtrəs
támasztólábfn
  1. kickstand
   UK: kɪkstænd
támasztólemez (szaggatóé)i
  1. backstop
   USA: bæ'kstɔ"p UK: bækstɔp
támasztóműfn
  1. bearer
   USA: be'rəː· UK: beərər
támasztóoszlopfn
 1. épít
  1. upright
   USA: ʌ'praɪ"t UK: ʌpraɪt
támasztórúdfn
 1. hajó
  1. spider
   USA: spaɪ'dəː· UK: spaɪdər
  1. rest bar
   USA: re'st bɔ'r UK: rest bɑr
támasztott fűrészkif
  1. backed saw
   USA: bæ'kt sɔː' UK: bækt sɔː
igényt támasztkif
  1. put up for
   USA: pʊ't ʌ'p frəː· UK: pʊt ʌp fəː
nehézségeket támaszti
  1. raise difficulties
   USA: reɪ'z dɪ'fʌ·kʌ·ltiː·z UK: reɪz dɪfɪkəltɪz
  1. make difficulties
   USA: meɪ'k dɪ'fʌ·kʌ·ltiː·z UK: meɪk dɪfɪkəltɪz
  1. crab
   USA: kræ'b UK: kræb
rácsozat, támaszték, (növ)fn
  1. trellis
   USA: tre'lʌ·s UK: trelɪs
igényeket támasztómn
  1. pretentious
   USA: priː·te'nʃʌ·s UK: prɪtenʃəs
megerősítés támasztólappali
  1. strutting
   USA: strʌ'tɪ·ŋ UK: strʌtɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása