COVID-19 Fight
Összesen 43 találat 7 szótárban.
tárgyimn
 1. orv fil
  1. objective
   USA: ʌ·bʤe'ktɪ·v UK: əbʤektɪv
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. factual
   USA: fæ'ktʃuː·ʌ·l UK: fæktʃʊəl
tárgyiasíti
  1. objectify
   UK: ɔbʤektɪfaɪ
  1. exteriorize
   UK: ɪkstɪərɪəraɪz
tárgyi eszközkif
  1. tangible assets
   USA: tæ'nʤʌ·bʌ·l æ'se"ts UK: tænʤəbl æsets
tárgyi eszközökkif
  1. physical means
   USA: fɪ'zɪ·kʌ·l miː'nz UK: fɪzɪkl miːnz
tárgyi(lagos)fn
  1. objective
   USA: ʌ·bʤe'ktɪ·v UK: əbʤektɪv
tárgyilagosmn
  1. unbiased
   USA: ʌ"nbaɪ'ʌ·st UK: ʌnbaɪəst
  1. objective
   USA: ʌ·bʤe'ktɪ·v UK: əbʤektɪv
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. Nem igazságos, hogy őt elengeditek, engem pedig nem!
    1. It's not fair that she's allowed to go and I'm not!
  1. dispassionate
   USA: dɪ"spæ'ʃʌ·nʌ·t UK: dɪspæʃənət
  1. detached
   USA: diː·tæ'tʃt UK: dɪtætʃt
tárgyilagosanmn
  1. without bias
   USA: wɪ"ðaʊ't baɪ'ʌ·s UK: wɪðaʊt baɪəs
  1. objectively
   USA: ɔ·bʤe'ktɪ·vliː· UK: əbʤektɪvliː
  1. impartially
   USA: ɪ"mpɔ'rʃʌ·liː· UK: ɪmpɑʃəliː
tárgyilagosságfn
  1. objectivity
   USA: ɔ"bʤe·ktɪ'vʌ·tiː· UK: ɔbʤektɪvɪtiː
  1. detachment
   USA: diː·tæ'tʃmʌ·nt UK: dɪtætʃmənt
tárgyi leletfn
  1. artifact
   USA: ɔ'rtʌ·fæ"kt UK: ɑtɪfækt
  1. rég artefact
   UK: ɑtɪfækt
tőke tárgyi tényezőjekif
  1. objective factor of capital
   USA: ʌ·bʤe'ktɪ·v fæ'ktəː· ʌ·v kæ'pʌ·tʌ·l UK: əbʤektɪv fæktər ɔv kæpɪtəl
tárgyimn
  1. sachlich
   'zaxlɪç
tárgyi bizonyítékfn
tárgyi eszközfn
tárgyilagosmn
  1. sachlich
   'zaxlɪç
tárgyilagosanhsz
  1. objektiv
   ɔpʝɛk'tiːf
tárgyilagosságfn
  1. e Sachlichkeit
   'zaxlɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Sachlichkeit
tárgyiasíti
tárgyilagosanhsz
tárgyilagosságfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása