COVID-19 Fight
Összesen 168 találat 9 szótárban. Részletek
társadalmimn
  1. societal
   USA: sʌ·saɪ'ʌ·tʌ·l
  1. social
   USA: soʊ'ʃʌ·l UK: soʊʃl
társadalmi alkalomkif
  1. social function
   USA: soʊ'ʃʌ·l fʌ'ŋkʃʌ·n UK: soʊʃl fʌŋkʃn
társadalmi állásfn
  1. station in life
   USA: steɪ'ʃʌ·n ɪ'n laɪ'f UK: steɪʃn ɪn laɪf
  1. social status
   USA: soʊ'ʃʌ·l steɪ'tʌ·s UK: soʊʃl steɪtəs
  1. social standing
   USA: soʊ'ʃʌ·l stæ'ndɪ·ŋ UK: soʊʃl stændɪŋ
társadalmi bajkif
  1. the social evil
   USA: ðiː· soʊ'ʃʌ·l iː'vʌ·l UK: ðiː soʊʃl iːvl
társadalmi betegsegélyezéskif
  1. socialized medicine
   USA: soʊ'ʃʌ·laɪ"zd me'dʌ·sʌ·n UK: soʊʃəlaɪzd medsn
társadalmi eseménykif
  1. social function
   USA: soʊ'ʃʌ·l fʌ'ŋkʃʌ·n UK: soʊʃl fʌŋkʃn
társadalmi eseményekkif
  1. social events
   USA: soʊ'ʃʌ·l iː·ve'nts UK: soʊʃl ɪvents
társadalmi fokfn
  1. átv echelon
   USA: e'ʃʌ·lɔ"n UK: eʃəlɔn
társadalmi formákhoz való ragaszkodásfn
  1. respectability
   USA: riː·spe"ktʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: rɪspektəbɪlɪtiː
társadalmi helyzetkif
  1. walk of life
   USA: wɔː'k ʌ·v laɪ'f UK: wɔːk ɔv laɪf
  1. station in life
   USA: steɪ'ʃʌ·n ɪ'n laɪ'f UK: steɪʃn ɪn laɪf
  1. social status
   USA: soʊ'ʃʌ·l steɪ'tʌ·s UK: soʊʃl steɪtəs
társadalmi intézményrendszerkif
  1. social institutions
   USA: soʊ'ʃʌ·l ɪ"nstʌ·tuː'ʃʌ·nz UK: soʊʃl ɪnstɪtjuːʃnz
társadalmi jólétkif
  1. social welfare
   USA: soʊ'ʃʌ·l we'lfe"r UK: soʊʃl welfeər
társadalmi kapcsolatokfn
  1. social contacts
   USA: soʊ'ʃʌ·l kɔ'ntæ"ks UK: soʊʃl kɔntækts
társadalmilaghsz
  1. socially
   USA: soʊ'ʃʌ·liː· UK: soʊʃəliː
társadalmi megrázkódtatásfn
  1. convulsion
   USA: kʌ·nvʌ'lʃʌ·n UK: kənvʌlʃn
társadalmi munkakif
  1. public works
   USA: pʌ'blɪ·k wəː'ks UK: pʌblɪk wəːks
társadalmi osztálykif
  1. social class
   USA: soʊ'ʃʌ·l klæ's UK: soʊʃl klɑs
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. class
   USA: klæ's UK: klɑs
társadalmi pozíciókif
  1. station in life
   USA: steɪ'ʃʌ·n ɪ'n laɪ'f UK: steɪʃn ɪn laɪf
társadalmi rangkif
  1. social status
   USA: soʊ'ʃʌ·l steɪ'tʌ·s UK: soʊʃl steɪtəs
társadalmi rendfn
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. estate
   USA: ʌ·steɪ't UK: ɪsteɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása