COVID-19 Fight
távoziki
  1. US quit
   USA: kwɪ't UK: kwɪt
  1. leave for
   USA: liː'v frəː· UK: liːv fəː
  1. fuck off
   USA: fʌ'k ɔː'f UK: fʌk ɔf
  1. biz check out
   USA: tʃe'k aʊ't UK: tʃek aʊt
  1. be off
   USA: biː· ɔː'f UK: biː ɔf
távozik/lelépkif
  1. make one's exit
   USA: meɪ'k wʌ'nz e'ksʌ·t UK: meɪk wʌnz eksɪt
angolosan távoziki
  1. slip by
   USA: slɪ'p baɪ' UK: slɪp baɪ
  1. biz slip away
   USA: slɪ'p ʌ·weɪ' UK: slɪp əweɪ
hátrafelé távoziki
  1. back out
   USA: bæ'k aʊ't UK: bæk aʊt
messzire távoziki
mindenki távozik a színpadrólfn
elmegy, távozik, elindulkif
  1. off / be -
   USA: ɔː'f biː· UK: ɔf biː
üres kézzel távoziki
  1. go empty away
   USA: goʊ' e'mtiː· ʌ·weɪ' UK: goʊ emptiː əweɪ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása