Összesen 44 találat 9 szótárban. Részletek
témafn
  1. topic
   USA: tɔ'pɪ·k UK: tɔpɪk
  1. theme
   USA: θiː'm UK: θiːm
  1. subject
   USA: sʌ'bʤɪ·kt UK: səbʤekt
  1. A társalgás most e körül a téma körül forgott.
    1. Conversation was started upon this subject.
  1. subject matter
   USA: sʌ'bʤɪ·kt mæ'təː· UK: səbʤekt mætər
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. matter / subject -
   USA: mæ'təː· sʌ'bʤɪ·kt UK: mætər səbʤekt
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. A Bizottság kivizsgálta ezt a kérdést.
    1. This issue was investigated by the Commission.
  2. Belemerültem egy másik problémába és könnyen megesik velem, hogy az ilyen gyakorlati következményekre nem terjed ki a figyelmem.
    1. My mind was preoccupied with another problem, and I'm apt to disregard these practical side issues.
témakör; tantárgy; alanyfn
  1. subject
   USA: sʌ'bʤɪ·kt UK: səbʤekt
téma, témakörfn
  1. topic
   USA: tɔ'pɪ·k UK: tɔpɪk
témavezetőfn
  1. supervisor
   USA: suː'pəː·vaɪ"zəː· UK: suːpəvaɪzər
kutatási témai
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
ügy, téma; baj, gondfn
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. Máris megismerted Mr. Willoughby nézeteit jóformán minden fontos kérdésben.
    1. You have already ascertained Mr. Willoughby's opinion in almost every matter of importance.
felkapott (hely, téma, etc.)mn
  1. hot
   USA: hɔ't UK: hɔt
itt: a témakört jelölö szófn
terv(ezet); kutatási téma; vetiti
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
témafn
 1. műv ir.tud.
  1. r Vorwurf
   1. birtokos eset:
   2. Vorwurfes
   3. Vorwurfs
  1. s Thema
   'teːmaː
   1. többes szám:
   2. Themamata
   3. Themamen
   1. birtokos eset:
   2. Themas
  1. átv r Stoff
   'ʃtɔf
   1. többes szám:
   2. Stoffe
   1. birtokos eset:
   2. Stoffes
   3. Stoffs
témavezetõ (doktorandusz témavezetõje)fn
témafn
  1. sajtóban h marronnier
  1. átv h chapitre
témafn
 1. formával szemben
  1. irodalom h fond
témanincs
témavezetőnincs
 1. diplomamunkánál
  1. na uczelni promotor
téma-nincs
  1. tematico
   temático
témanincs
témafn
 1. nyelv
  1. tema
   h tsz: temi
  1. tema
   h tsz: temi
  1. tema
   h tsz: temi
  1. rég subietto
   0
téma felvezetésenincs
 1. zene
 2. zene
témagazdagságnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása