COVID-19 Fight
Összesen 235 találat 9 szótárban. Részletek
tényfn
  1. reality
   USA: riː·æ'lʌ·tiː· UK: rɪælɪtiː
  1. fact
   USA: fæ'kt UK: fækt
  1. deed
   USA: diː'd UK: diːd
tényálladékfn
  1. matter of fact
   USA: mæ'təː· ʌ·v fæ'kt UK: mætər ɔv fækt
tényálláskif
  1. the bearings of a case
   USA: ðiː· be'rɪ·ŋz ʌ·v eɪ' keɪ's UK: ðiː beərɪŋz ɔv eɪ keɪs
  1. the bearing of a case
   USA: ðiː· be'rɪ·ŋ ʌ·v eɪ' keɪ's UK: ðiː beərɪŋ ɔv eɪ keɪs
  1. statement of facts
   USA: steɪ'tmʌ·nt ʌ·v fæ'ks UK: steɪtmənt ɔv fækts
  1. state of affairs
   USA: steɪ't ʌ·v ʌ·fe'rz UK: steɪt ɔv əfeəz
  1. findings of fact
   USA: faɪ'ndɪ·ŋz ʌ·v fæ'kt UK: faɪndɪŋz ɔv fækt
tényállásokkif
  1. the bearings of a case
   USA: ðiː· be'rɪ·ŋz ʌ·v eɪ' keɪ's UK: ðiː beərɪŋz ɔv eɪ keɪs
tényekfn
  1. reality
   USA: riː·æ'lʌ·tiː· UK: rɪælɪtiː
tényeken alapszikkif
  1. based on facts
   USA: beɪ'st ɔ'n fæ'ks UK: beɪst ɔn fækts
tényeken alapulkif
  1. be founded on facts
   USA: biː· faʊ'ndʌ·d ɔ'n fæ'ks UK: biː faʊndɪd ɔn fækts
tényeken alapulómn
  1. positive
   USA: pɔ'zʌ·tɪ·v UK: pɔzətɪv
tényeket, tapasztalatokat követőmn
  1. a posteriori
   UK: eɪ pɔsterɪɔːraɪ
tényeket tartalmazómn
  1. factual
   USA: fæ'ktʃuː·ʌ·l UK: fæktʃʊəl
tényekhez ragaszkodikkif
  1. stick to facts
   USA: stɪ'k tʌ· fæ'ks UK: stɪk tuː fækts
tényekkel ellenkezőmn
  1. incorrect
   USA: ɪ"nkəː·e'kt UK: ɪnkərekt
tények puszta ismertetésekif
  1. bald statement of the facts
   USA: bɔː'ld steɪ'tmʌ·nt ʌ·v ðiː· fæ'ks UK: bɔːld steɪtmənt ɔv ðiː fækts
tények száraz ismertetésekif
  1. bald statement of the facts
   USA: bɔː'ld steɪ'tmʌ·nt ʌ·v ðiː· fæ'ks UK: bɔːld steɪtmənt ɔv ðiː fækts
tényezőfn
  1. modulus
   UK: mɔdjʊləs
  1. factor
   USA: fæ'ktəː· UK: fæktər
  1. consideration
   USA: kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kənsɪdəreɪʃn
  1. coefficient
   USA: koʊ"ʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: koʊɪfɪʃnt
  1. agent
   USA: eɪ'ʤʌ·nt UK: eɪʤənt
tényező, (alkotó)elemfn
  1. factor
   USA: fæ'ktəː· UK: fæktər
tényezőellátottságkif
  1. factor endowment
   USA: fæ'ktəː· e·ndaʊ'mʌ·nt UK: fæktər ɪndaʊmənt
tényezőkre bonti
  1. factor
   USA: fæ'ktəː· UK: fæktər
ténykedésfn
  1. proceeding
   USA: proʊ·siː'dɪ·ŋ UK: prəsiːdɪŋ
  1. activity
   USA: æ·ktɪ'vʌ·tiː· UK: æktɪvɪtiː
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
ténykediki
  1. officiate
   USA: ʌ·fɪ'ʃiː·eɪ"t UK: əfɪʃɪeɪt
  1. function
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása